Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND Tỉnh

thuynong

Thành viên mới
Hiện tại Tỉnh Thái Bình đã ban hành đơn giá xây dựng chuyên ngành điện kèm theo Quyết định số 695 mà chưa thấy GXD cập nhật bộ đơn giá vào phần mềm
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top