Dowload luận văn thạc sĩ

sachbook

Thành viên mới
Tham gia
3/2/12
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
1. Giới thiệu
luận văn thạc sĩ
là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác giả. Đặc biệt Phần Kết quả Nghiên cứu phải là sản phẩm lao động khoa học của chính tác giả, không là kết quả nghiên cứu của người khác và chưa được người nào công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nếu kết quả là công trình nghiên cứu khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể mà trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có đủ căn cứ chứng minh sự đồng ý của các thành viên trong tập thể đó cho phép sử dụng.
luận văn thạc sĩ
phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học và các yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Nông Lâm TP. HCM. Mục đích của Hướng dẫn này là giải thích và minh họa các yêu cầu nêu trên để học viên theo đó mà hoàøn thành tốt về luận văn thạc sĩ
.
2. Điều kiện, thời gian bảo vệ Luận văn Thạc sĩ và xét tốt nghiệp
* Điều kiện Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
- Đã theo học và thi đạt các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ.
- Hoàn tất kinh phí học tập.
- Không vi phạm kỷ luật học tập và pháp luật Nhà nước.
- Còn thời hạn học tập theo qui định.
- Một tháng trước khi Bảo vệ Luận văn, học viên cần tiếp xúc với VP SĐH để rà soát Bảng Điểm, nộp các chứng chỉ Triết học, Lý luận dạy học, Ngoại ngữ và 05 hình đúng kích thước qui định (3*4 cm không kể biên).
- Được CBHDKH và Người Phản biện đồng ý cho phép bảo vệ Luận văn.
* Thời gian Bảo vệ Luận văn và xét tốt nghiệp
Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ được tiến hành hằng năm 2 đợt, đợt tháng 4 và đợt tháng 8 Mỗi lần ít nhất 02 học viên/chuyên ngành.
Xét tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ hằng năm vào tháng 10.
Học viên căn cứ thời hạn và kế hoạch học tập, nghiên cứu mà đăng ký kế hoạch seminar kết quả nghiên cứu tại bộ môn/khoa chuyên ngành (xem Qui định seminar chuyên ngành).
3. Trách nhiệm của học viên
Học viên nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn khoa học của cán bộ hướng dẫn khoa học (CBHDKH) theo quyết định công nhận của Hiệu trưởng và được sinh hoạt học thuật tại Bộ môn/khoa chuyên ngành. Tuy nhiên học viên cần chủ động làm việc, đảm bảo tính trung thực và chính xác của kết quả, bài viết phải đảm bảo tính khoa học và thỏa mãn các yêu cầu của Bản Hướng dẫn này. Nhiệm vụ tối thiểu của học viên:
- Đăng ký thời gian seminar về Đề cương Nghiên cứu, seminar về Kết quả nghiên cứu tại đơn vị sinh hoạt chuyên môn.
- Tổ chức và theo dõi tốt quá trình nghiên cứu, số liệu được phân tích đúng kiểu.
- Bài viết được trình bày rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp và chính tả tiếng Việt.
- Nội dung trích dẫn, nguồn tài liệu tham khảo phải được trình bày rõ ràng, chính xác và đúng qui định.
- "Bản nháp" luận văn phải trình cho CBHD trong khoảng thời gian đủ để luận văn được đọc xong và có những góp ý về hình thức và nội dung trước khi học viên chuẩn bị seminar Kết quả Nghiên cứu và bản in lần thứ nhất của Luận văn.
- Chỉnh sửa cho đúng theo những yêu cầu của CBHDKH, tiểu ban seminar chuyên ngành, Bộ môn, khoa chuyên ngành và các qui định của Trường. CBHDKH xác nhận việc sửa chữa này trước khi HV nộp đến phòng SĐH.
- Học viên thận trọng kiểm tra lại toàn bộ Luận văn trước khi photocopy đóng thành tập (không bià cứng, 5 bản), nộp về VP SĐH chậm nhất vào tuần lễ cuối của tháng 3 và tháng 7 . Phòng SĐH kiểm tra lại việc thực hiện của học viên đối với các Qui định về Luận văn trước khi gởi đến thành viên Hội đồng và Người Phản biện. Học viên nào không thực hiện đầy đủ theo Hướng dẫn này thì Luận văn sẽ bị trả lại. Đề nghị học viên thực hiện tốt các Qui định này.
- Trong vòng 3 - 4 tuần sau khi Bảo vệ Luận văn, học viên phải hoàn chỉnh Luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (HĐLV). Sau đó, học viên trình báo việc sửa chữa này để từng thành viên Hội đồng ký xác nhận (chữ ký nguyên mẫu) vào ít nhất 4 trang Chuẩn Y (Phụ lục 3) rồi mới được phép photocopy nội dung Luận văn thành 3 - 4 bản, đóng bià cứng chữ nhũ vàng nộp đến: (1) CBHDKH, (2) BCN Khoa, (3) VP SĐH và (4) Thư viện trường (Nghiã là các bản Luận văn nộp đều có chữ ký nguyên mẫu chứ không phải là photocopy chữ ký. Đây là các bản chính thức. Ngoài ra Học viên nộp đĩa mềm có chứa đầy đủ nội dung của Luận văn Thạc sĩ đã được chỉnh sữa, mỗi chương là một tập tin riêng. Học viên không hoàn tất thủ tục này xem như chưa hoàn thành chương trình khóa học.
4. Trách nhiệm của Giáo viên hướng dẫn và Hội đồng chấm luận văn
CBHDKH hướng dẫn học viên nghiên cứu, phân tích dữ liệu, cách viết và những khiá cạnh chuyên môn khác. Thành viên của Hội đồng chấm luận văn (HĐLV) cũng góp phần nhận xét những nội dung trên, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về CBHDKH. CBHDKH và thành viên HĐ chấm luận văn đọc và cho ý kiến nhận xét về Luận văn, đặc biệt hai bản nhận xét của Người Phản biện (theo mẫu) phải khẳng định Luận văn có đạt yêu cầu công nhận học vị Thạc sĩ hay không. Học viên phải chỉnh sửa Luận văn theo những đề nghị đó, nếu không sẽ không được HĐLV chuẩn y. Chỉ khi nào CBHDKH và các thành viên Hội đồng ký xác nhận vào Trang Chuẩn Y (Phụ lục 3) thì mới xem như hoàn tất thủ tục Luận văn. Phòng SĐH không chấp nhận những trường hợp thiếu thủ tục Luận văn trước khi lập Hồ sơ xét tốt nghiệp và cấp Văn bằng Thạc sĩ.
5. Yêu cầu chung về luận văn Thạc sĩ
Luận văn phải được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính chính xác và không được tẩy xoá, nhằm giúp người đọc có kiến thức tổng quát, vẫn hiểu được chủ đề trình bày, và bất cứ ai quan tâm đều có thể lập lại thí nghiệm kiểm tra kết quả mà tác giả đã công bố. Thuật ngữ trong luận văn phải được dùng chính xác và thống nhất. Tên La tinh của các loài sinh vật (cây, con) phải được in nghiêng. Luận văn là báo cáo về một công việc đã hoàn thành nên sử dụng thì quá khứ ở Chương Nội dung và Phương pháp Nghiên cứu (Thí dụ: Thí nghiệm đã được tiến hành từ... tại...).
Luận văn Thạc sĩ dày khoảng 50 trang khổ giấy A4 (in một mặt, không dày quá 100 trang) không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và phụ lục. Đánh máy bằng Unicode- Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 (24 - 26 dòng/trang), lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới 3,5 cm, đánh số trang ở giữa của lề dưới, trừ trang tựa các Chương có lề trên là 5 cm. Bản photocopy không được lệch dòng, không cuốn giấy. Không được dùng quá một kiểu phông chữ cho toàn luận văn. Không trang trí những hình không cần thiết trong luận văn. Không viết hoa hoặc viết in tên các loại thuốc, biệt dược và các chất hóa học.
Sau khi sửa chữa hoàn chỉnh, luận văn được đóng bìa cứng màu xanh dương nước biển (giấy thường), khổ 21 x 29,7 cm, chữ nhũ. Chữ nhũ ở gáy bắt đầu từ lề trên hướng xuống lề dưới, theo cấu trúc qui định ở Phụ lục 1.
luận văn thạc sĩ, [URL="http://www.vatgia.com/raovat/1718/4013527/luan-van-tot-nghiep-i-thu-vien-luan-van-i-download.html"][url]http://www.vatgia.com/raovat/1718/4013527/luan-van-tot-nghiep-i-thu-vien-luan-van-i-download.html[/URL]]thư viện luận văn[/url], đồ án tốt nghiệp, ebook free, đọc sách online, thư viện, sách online, tự học photoshop, hướng dẫn photoshop, Video hướng dẫn sử dụng photoshop, tài liệu photoshop, [URL="http://www.vatgia.com/raovat/7646/4143059/download-photoshop-i-down-photoshop.html"][url]http://www.vatgia.com/raovat/7646/4143059/download-photoshop-i-down-photoshop.html[/URL]]Down photoshop[/url], mẫu báo cáo tài chính, luật kế toán năm 2012, kế toán ngân hàng, chuẩn mực kế toán việt nam, [URL="http://www.vatgia.com/raovat/7500/4148754/microsoft-office-2007-i-office-2007-i-download-huong-dan.html"][url]http://www.vatgia.com/raovat/7500/4148754/microsoft-office-2007-i-office-2007-i-download-huong-dan.html[/URL]]office 2007[/url], `[URL="http://www.vatgia.com/raovat/3678/4148769/word-i-excel-huong-dan-word-excel-moi-nhat.html"][url]http://www.vatgia.com/raovat/3678/4148769/word-i-excel-huong-dan-word-excel-moi-nhat.html[/URL]]excel[/url]
Website: http://videobook.vn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top