Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...

Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu.

Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng sẽ ngon lành, đơn giản và nhanh hơn.

Các phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quyết toán GXD có dữ liệu gì, giờ QLCL GXD cũng kế thừa, chạy đủ các dữ liệu đó.

Bạn làm theo trình tự như các bước trong hình để tải dữ liệu thuận tiện trong sử dụng cùng phần mềm QLCL GXD.

58788


58789
 

Bình luận


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top