Em cần tìm Tiêu chuẩn cho Xi măng Pooclang TCVN 2682 - 1999

Acad

Thành viên có triển vọng
Sao bản năm 1999 khó tìm vậy nhỉ, em tìm trên mạng mãi mà không có, toàn là 2009 hoặc 1992. Bác nào đang có bản 1999 cho em xin với.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top