Em đang thắc mắc vấn đề tính tổng diện tích sàn, để xác định cấp công trình?

quynhATM

Thành viên mới
Tham gia
23/2/14
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Theo quy định tại Phụ lục 2, phần Ghi chú, Mục 2(h) của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng: "... Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói". Tuy nhiên, một cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng lại căn cứ vào định nghĩa về “diện tích sàn của một tầng” tại Mục 1.4.15 của Quy chuẩn QCVN 03:2009/BXD như sau "Diện tích sàn của một tầng: Diện tích sàn trong phạm vi mép ngoài của các tường bao thuộc tầng. Phần diện tích hành lang, ban công, lô gia… cũng được tính trong diện tích sàn”. Quy chuẩn QCVN 03/2009/BXD đã hủy bỏ và được thay thế bằng QCVN 03:2012/BXD nhưng không có định nghĩa này. Căn cứ vào đó, cán bộ thanh tra này cho rằng: Các lỗ thông tầng (bất kể diện tích) đều phải tính vào diện tích sàn của mỗi tầng. Vậy xin hỏi: Khi tính tổng diện tích sàn để xác định hệ số sử dụng đất, diện tích các lỗ thông tầng có tính vào diện tích sàn xây dựng không, có lệ thuộc vào diện tích lỗ lớn hay nhỏ không? Có văn bản pháp luật nào quy định rõ vấn đề này không?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top