DailySatThep

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
4/5/19
Bài viết
173
Điểm thành tích
16
Tuổi
46
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
(Trụ sở văn phòng: Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI TỈNH CAO BẰNG THÁNG 6 NĂM 2021.
BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 6 NĂM 2021.
(Cập nhật giá đại lý cấp 1: Ngày 01 tháng 06 năm 2021)
A. THÉP XÂY DỰNG (Mác CB400; CB300; CB500) (ĐVT: Nghìn đồng/ 1 tấn)
* Thép thanh vằn d14 đến d36 (Mác thép SD295; CB300) ViệtSing = 16.450
* Thép thanh vằn d14 đến d36 (Mác SD295A; CB300 V) Hòa Phát = 16.535
* Thép thanh vằn d14 đến d36 (Mác thép SD295; CB300) T.Nguyên = 16.550
* Thép thanh vằn d10 đến d36 (Mác thép CB400; CB500) Hòa Phát = 16.735
* Thép thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB400; CB500) Thái Nguyên = 16.650
* Thép thanh vằn d10 đến d36 (Mác thép CB400V; Gr60) ViệtSing= 16.550
* Thép tròn cuộn phi 6; d8 (Tròn trơn) ; Phi 8 (Tròn vằn) Hòa Phát = 16.950
* Thép tròn cuộn d6; d8 (Tròn trơn) ; Phi 8 (Tròn vằn) Thái Nguyên = 16.950
* Thép tròn cuộn phi 6; Phi 8 (Tròn trơn); Phi 8 (Tròn vằn) ViệtSing = 16.750
B. THÉP VUÔNG ĐẶC (Mác A36; SS400) + THÉP TRÒN TRƠN
* Thép vuông đặc 10x10; 12x12; 14x14 (Mác thép SS400; L=6m) = 17.990
* Thép vuông đặc 16x16; 18x18; 20x20 (Mác thép SS400; L=6m) = 17.940
* Thép tròn đặc d10; d12; d14; d16; d18 (Mác thép SS400; L=6m) = 17.950
* Thép tròn đặc d20; d22; d24; d25; d28 (Mác thép SS400; L=6m) = 17.850
* Thép tròn đặc d30; d32; d36; d40; d42 (Mác thép SS400; L=6m) = 17.750
* Thép tròn đặc d19; d27; d34; d37; d41 (Mác thép SS400; L=6m) = 18.100
* Thép tròn đặc d42; d50; d60; d76; d90 (Mác thép SC45; L=6m) = 18.470
* Thép tròn đặc d100; d110; d120; d150 (Mác thép SC45; L=6m) = 18.950
* Thép dẹt 30x3; 30x4; 30x5; 30x6; 30x10 (Mác SS400; L=6m) = 17.900
* Thép dẹt 50x3; 50x4; 50x5; 50x6; 50x10 (Mác SS400; L=6m) = 17.950
* Thép dẹt 60x3; 60x5; 60x6; 60x10; 60x12 (Mác SS400; L=6m) = 17.950
* Thép dẹt 100x5; 100x6; 100x10; 100x12 (Mác SS400; L=6m) = 17.850
* Thép dẹt cắt từ thép tấm dày 4 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly; 12 ly; 16 ly = 21.950
C. THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (Mác thép: A36; mác SS400; mác SS540)
* Thép góc V30x3; V40x5; V45x5; V50x6; V65x8 (SS400; L=6m) = 18.250
* Thép góc V40x3; V40x4; V50x4; V50x5; V60x6 (SS400; L=6m) = 17.950
* Thép góc V60x4; V60x5; V63x4; V63x5; V63x6 (SS400; L=6m) = 17.950
* Thép góc V70x5; V70x6; V70x7; V70x8; V70x9 (SS400; L=6m) = 17.990
* Thép góc V75x5; V75x6; V75x7; V75x8; V75x9 (SS400; L=6m) = 17.990
* Thép góc V80x6; V80x7; V80x8; V80x9; V80x10 (SS400; L=12m) = 17.990
* Thép góc V90x6; V90x7; V90x8; V90x9; V90x10 (SS400; L=12m) = 17.990
* Thép góc V100x100x8; V100x100x8; V100x12 (SS400; L=12m) = 18.090
* Thép góc V120x120x8; V120x120x10; V120x12 (SS400; L=12m) = 18.650
* Thép góc V125x125x12; V125x125x10; V125x9 (SS400; L=12m) = 19.250
* Thép góc V130x130x9; V130x130x10; V130x12 (SS400; L=12m) = 18.650
* Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x12 (SS400; L=12m) = 19.350
* Thép góc V175x175x12; V175x175x15; V175x17 (SS400; L=12m) = 19.990
* Thép góc V200x200x15; V200x200x20; V200x25 (SS400; L=12m) = 19.850
* Thép góc V100x100x10; V100x100x12; V100x8 (SS540; L=12m) = 18.950
* Thép góc V100x100x14; V100x100x16; V130x15 (SS540; L=12m) = 19.950
* Thép góc V120x120x12; V120x120x10; V120x8 (SS540; L=12m) = 18.950
* Thép góc V125x125x9; V125x125x10; V125x12 (SS540; L=12m) = 19.350
* Thép góc V125x125x12; V125x125x14; V125x16 (SS400; L=12m) = 19.850
* Thép góc V130x130x12; V130x130x10; V130x9 (SS540; L=12m) = 18.950
* Thép góc V150x150x12; V150x150x15; V150x10 (SS540; L=12m) = 19.950
* Thép góc V175x175x12; V175x175x15; V175x17 (SS540; L=12m) = 19.950
* Thép góc V200x200x20; V200x200x25; V200x15 (SS540; L=12m) = 19.950
B. THÉP HÌNH CHỮ U + CHỮ I + CHỮ H (Việt Nam + nhập khẩu)
* Thép chữ U100x46x4,5; Thép U120x52x4,8 (CT3; L=6m; 12m) = 17.750
* Thép chữ U140x58x4,9; Thép U160x64x5 (SS400; L=6m; 12m) = 17.950
* Thép chữ U180x68x7; Thép U200x76x6,2 (SS400; L=6m; 12m) = 18.200
* Thép chữ U200x73x7; Thép U200x80x7,5 (SS400; L=6m; 12m) = 18.250
* Thép chữ U250x78x7; Thép chữ U300x85x7 (S400; L=6m; 12m) = 18.550
* Thép chữ I100x50x5; Thép chữ I120x64x4,8 (CT3; L=6m; 12m) = 18.550
* Thép chữ I150x75x5; Thép I200x100x5,5x8 (S400; L=6m; 12m) = 18.950
* Thép chữ I300x150x6,5x9; Thép I400x200x8x13 (S400; L=12m) = 18.490
* Thép chữ I250x250x6x9; Thép I350x175x7x11 (S400; L=6;12m) = 18.550
* Thép chữ H100x100x6x8; Thép H125x6,5x9 (S400; L=6m; 12m) = 18.550
* Thép chữ H150x150x7x10; Thép H200x200x8x12 (S400; L=12m) = 18.550
* Thép chữ H250x250x9x14; Thép H300x10x15 (SS400; L=6,12m) = 18.690
E. THÉP HỘP ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG THÉP ĐEN + ỐNG KẼM
* Thép hộp đen 20x20 và 30x30 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 24.400
* Thép hộp đen 20x40 và 30x60 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 24.400
* Thép hộp đen 40x40 và 50x50 (dày 1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3 ly) = 24.200
* Thép hộp đen 40x80 và 50x100 (dày 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3; 3,2 ly) = 24.200
* Thép hộp đen 60x60 và 90x90 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2,0 ly; 2,3 ly; 2,5) = 24.500
* Thép hộp đen 100x100 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 3 ly; 3x2 ly) = 24.000
* Thép hộp đen 150x150 (dày 3,0 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4 ly; 4,5 ly; 5, ly) = 26.850
* Thép hộp đen 100x200 (dày 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4,0 ly; 4,5 ly; 5, ly) = 26.850
* Thép hộp đen 200x200 (dày 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4,0 ly; 4,5 ly; 5, ly) = 26.850
* Thép hộp kẽm 20x20 và 30x30 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 24.900
* Thép hộp kẽm 20x40 và 30x60 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 24.900
* Thép hộp kẽm 40x40 và 50x50 (dày 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3 ly) = 24.900
* Thép hộp kẽm 40x80 và 50x100 (dày 1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3 ly) = 24.900
* Thép hộp kẽm 100x100 (dày 1,4 ly; 1,6 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,2 ly; 2,3 ly) = 24.700
* Thép hộp 100x100 và 150x150 Mạ kẽm nhúng nóng (dày đến 5 ly) = 33.200
* Thép hộp 100x200 và 150x200 Mạ kẽm nhúng nóng (dày đến 5 ly) = 33.200
* Thép ống đen Phi 42; Phi 50; Phi 60 (dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly) = 24.300
* Thép ống đen Phi 76; Phi 90; Phi 113 (dày 1,4 ly; 2 ly; 3,0 ly; 4, ly) = 24.300
* Thép ống đen Phi 130; Phi 141; Phi 168; Phi 220 (Độ dày đến 5 ly) = 24.800
* Ống kẽm Phi 33,5; Phi 42,2; Phi 48,1 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly) = 24.900
* Ống kẽm Phi 59,9; Phi 75,6; Phi 88,3 (dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly) = 24.900
* Ống kẽm Phi 113,5; Phi 126,8; Phi 141,3; Phi 168,3 (dày đến 2,5 ly) = 24.900
* Ống kẽm mạ nhúng nóng Phi 59,9; Phi 75,6; Phi 88,3 (dày đến 4 ly) = 29.950
* Ống kẽm mạ nhúng nóng D90; D130; D150; D200; D220 (đến 5 ly) = 29.950
F. THÉP XÀ GỒ ĐEN + XÀ GỒ MẠ KẼM (Hàng dập nguội)
* Thép xà gồ đen chữ U100; U120; U150; U180; U200 (dày đến 2,5 ly) = 22.500
* Thép xà gồ đen chữ C100; C120; C150; C160; C180 (dày đến 2,5 ly) = 22.500
* Thép xà gồ đen chữ V100; V150; V175; V200; V300 (dày đến 2,5 ly) = 22.250
* Thép xà gồ đen chữ U100; U120; U150; U180; U200 (dày đến 5,0 ly) = 22.050
* Thép xà gồ đen chữ C100; C120; C180; C200; C220 (dày đến 5,0 ly) = 22.200
* Thép xà gồ đen chữ V100; V150; V200; V200; V300 (dày đến 5,0 ly) = 22.000
* Xà gồ mạ kẽm chữ U100; U120; U150; U180; U200 (dày đến 2,9 ly) = 24.200
* Xà gồ mạ kẽm chữ C100; C150; C180; C200; C220 (dày đến 2,9 ly) = 24.200
* Xà gồ mạ kẽm chữ V150; V180; V200; V250; V300 (dày đến 2,9 ly) = 24.200
* Xà gồ mạ kẽm chữ U150; U200; U220; U250; U300 (dày đến 5,0 ly) = 24.700
* Xà gồ mạ kẽm chữ C130; C150; C175; C200; C250 (dày đến 5,0 ly) = 24.700
G. THÉP TẤM + TÔN NHÁM + TÔN LỢP + MẠ KẼM
* Thép tấm cắt theo quy cách yêu cầu: Chiều dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5,0 ly = 22.250
* Thép tấm cắt theo quy cách yêu cầu: Dày từ 6 ly; 8,0 ly; 10 ly; 12 ly = 21.600
* Thép tấm cắt theo quy cách yêu cầu: Dày từ 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly = 21.900
* Thép bản mã 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 l; 16 ly; 18 ly; 20 ly = 22.350
* Thép tôn nhám PL3; PL4; PL5; PL6 (Mác thép: S400; L=1500x6000) = 21.350
* Tôn lợp mái mạ màu 1 lớp 0,35 ly (Nhiều màu sắc); Cắt theo quy cách = 92.000
* Tôn lợp mái mạ màu 1 lớp 0,40 ly (Nhiều màu sắc); Cắt theo quy cách = 102.000
* Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,35 ly (9 sóng; 11 sóng và sóng công nghiệp) = 118.500
* Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,45 ly (9 sóng; 11 sóng và sóng công nghiệp) = 135.500
* Tôn lạnh, xốp lớp dày 0,35 ly (4 sóng; 6 sóng và sóng công nghiệp) = 129.500
* Tôn lạnh, xốp lớp dày 0,40 ly (5 đến 11 sóng và sóng công nghiệp) = 145.000
* Mạ kẽm nhúng nóng thép các loại (Chiều dày mạ 60 đến 80 Micron) = 6.950
* Sơn tĩnh điện; sơn màu thép các loại (Làm sạch bề mặt = CN phun bi) = Liên hệ
* Ghi chú:
1. Bảng giá thép Bán buôn, cấp cho các Đại Lý, cấp cho các Dự Án, cấp cho các Công ty Xây dựng, cấp cho các Công ty sản xuất Kết Cấu Thép có hiệu lực từ ngày 01/06/2021. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có Chiết khấu sản lượng; chiết khấu thanh toán cho từng đơn hàng).
3. Toàn bộ hàng hóa khi xuất kho đều có Chứng chỉ chất lượng (Hàng trong nước) và CO, CQđối với hàng nhập khẩu.
4. Công ty có Xe vận chuyển (từ 5 tấn đến 34 tấn) đến kho hoặc chân công trình bên mua. Có xe cẩu tự hành để hạ hàng tại chân công trường hoặc kho bên mua.
5. Nhận đơn hàng Gia công “Cắt theo quy cách” hoặc “Gia công” kết cấu các loại thép trên.
6. Liên hệ: “Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường” (Số Zalo: 038.454.6668)
(Mr. Việt – Phó GĐ): 0912.925.032/ 0904.099.863/ 038.454.6668 Email: jscvietcuong@gmail.com)
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁC
Giá sắt thép xây dựng tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang..jpg
Gia sat V U I ma kem nhung thang 6 nam 2021..jpg
Gia sat phi XD.I thang 6 nam 2021..jpg
Gia sat vuong ma kem thang 6 nam 2021..jpg
12. Gia sat ong den D50; D60; D100; D150; D200 nam 2021..jpg
Giá sắt thép năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên..jpg
40. Gia thep xay dung moi nhat nam 2021..jpg

Tag: Giá sắt thép xây dựng mới nhất tại tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2021. Giá thép Thái Nguyên mới nhất tại tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2021. Giá thép Hòa Phát tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng. Giá sắt xây dựng mới nhất tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá thép Hòa Phát tại tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2021 tại Hà Giang. Giá thép Thái Nguyên mới nhất tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt thép tại thành phố Cao Bằng tháng 6 năm 2021. Địa chỉ bán lẻ sắt thép rẻ nhất tại tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2021. Địa điểm bán sắt xây dựng mác CB400. mác CB500 tại Cao Bằng năm 2021. Giá sắt thép xây dựng tại thành phố Hà Giang tháng 6 năm 2021. Địa điểm bán sắt xây dựng mác CB400, mác CB500 tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Địa chỉ bán lẻ sắt xây dựng rẻ nhất tại Hà Giang năm 2021. Giá thép Hòa Phát tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép Thái Nguyên tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép xây dựng mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt xây dựng mới nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Báo giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt xây dựng có chứng chỉ rẻ nhất năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép xây dựng có chứng chỉ chất lượng rẻ nhất năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt thép xây dựng bán buôn tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt mác CB400 mới nhất năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt mác CB500 mới nhất năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt xây dựng mác CB500 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép xây dựng mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt xây dựng mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép xây dựng mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt phi 10 mác CB400 tháng 6 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt phi 12 mác CB400 tháng 6 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt phi 14 mác CB400 tháng 6 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt phi 16 mác CB400 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 18 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 20 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 22 mác CB500 tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 25 mác CB400 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 28 mác CB400 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 32 mác CB400 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 10 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt phi 12 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt phi 14 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 16 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 18 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 20 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 22 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 25 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 28 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá sắt phi 32 mác CB500 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Giá thép phi 10; 12; 14; 16; 18 (Mác CB500) năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép phi 20; 22; 25; 28; 32 (Mác CB500) năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Địa chỉ bán sắt phi 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Địa điểm bán thép phi 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên đại lý thép mác CB400; mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Địa chỉ doanh nghiệp bán sắt phi 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Danh sách các công ty bán thép phi 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Danh bạ đại lý thép xây dựng mác CB500; mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên doanh nghiệp bán sắt mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên đại lý bán sắt mác CB400 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Danh sách các công ty chuyên bán thép xây dựng mác CB400 cho dự án năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên các công ty chuyên bán sắt xây dựng mác CB500 năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt tròn phi 20; phi 22; phi 25 làm khe dãn nở đường năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt tròn phi 30; phi 32; phi 36 làm khe dãn nở cầu, đường giao thông năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt tròn làm khe dãn nở đường giao thông năm 2021tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Địa chỉ công ty chuyến bán thép tròn trơn làm khe dãn nở cầu, đường giao thông tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt góc V30; V40; V45; V50; V60; V63; V65 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép góc v70; v75; v80; v90; v100; v120 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá thép góc L125; L130; L150; L175; L200 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên đại lý sắt v tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt v mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Địa chỉ bán sắt góc v giá rẻ nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt đúc u80; u100; u120; u140; u160; u180; u200 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Danh sách các công ty bán sắt chữ U tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Địa chỉ bán sắt u đúc rẻ nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt đúc i100; i120; i150; i200; i250; i300; i400; i600 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên đại lý bán sắt I tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Địa điểm bán sắt i rẻ nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt đúc h100; h125; h150; h200; h250; h300; h350 mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt vuông 10 đặc; sắt vuông 12 đặc, sắt vuông 14 đặc mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Giá sắt vuông 16 đặc; sắt vuông 18 đặc; sắt vuông 20 đặc mới nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Tên đại lý sắt vuông Thái Nguyên năm 2021. Địa chỉ bán sắt vuông đặc rẻ nhất tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Danh sach các công ty bán thép vuông đặc Thái Nguyên tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá tôn tấm 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 5 băn 2021. Giá sắt tấm 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly Hòa Phát tháng 6 năm 2021. Địa chỉ đại lý thép tấm tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá sắt hộp kẽm Hòa Phát mới nhất tháng 6 năm 2021. Giá hộp kẽm giá rẻ tháng 6 năm 2021. Giá sắt hộp giá rẻ có chứng chỉ chất lượng tháng 6 năm 2021. Giá ống kẽm Hòa Phát tháng 6 năm 2021. Giá sắt ống rẻ nhất tháng 6 năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang. Địa chỉ bán sắt hộp giá rẻ tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Địa điểm bán sắt ống giá rẻ tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021. Tên đại lý bán hộp kẽm, ống kẽm tại tỉnh Cao Bằng, tại tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2021.
 

File đính kèm

Chỉnh sửa cuối:

DailySatThep

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
4/5/19
Bài viết
173
Điểm thành tích
16
Tuổi
46
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
Trân trọng gửi tới Quý khách hàng. Kể từ tháng 6/2021, giá thép xây dựng giảm giá từ 500.000 đến 700.000 (đồng/1 tấn). Rất mong nhận được nhiều sự Quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng thới gian tới. Trân trọng ! (Mr. Việt: 038 454 6668 / 0912 925 032).
 

Top