Giới thiệu một số cấu trúc dùng để so sánh bằng trong tiếng Anh

saielight

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Bài viết
392
Điểm thành tích
16
So sánh là một điểm ngữ pháp rất thường dùng trong tiếng Anh từ tiếng Anh giao tiếp cho tới trong các kỳ thi IELTS hay TOEIC. Với tầm quan trọng như vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số cấu trúc so sánh bằng

Xem thêm: cách sử dụng used to

1. Subject + be (not) + as + adj + as +noun/ object pronoun/ subject + be

Subject + ordinary verb + as + adverb + as +noun/ object pronoun/ subject + auxiliary verb

Ex: She is as tall as me = She is as tall as I am

Your house is not as large as mine

Jane doesn't drive as carefully as Tom = Jane doesn't drive as carefully as Tom does

2. As many + plural noun + as/ as much + uncountable noun + as

Ex: London has twice as many banks as the rest of south - east England

He spends as much money as me

3. As much as/ as few as + plural noun

As little as + uncountable noun

Ex: She earns at least as much as Mark, and probably more

It was disappointing that as few as 200 delegates came to the conference

It's still possible to pay as little á $5 for a good meal at some restaurants in the city

Biết được các cấu trúc so sánh bằng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều không những trong giao tiếp mà còn trong các kì thi.

Xem thêm: sach ngu phap tieng anh

4. As (so) + adjective + a/an + noun + as

Ex: She was as patient a teacher as anyone could have had

It's not as/so quite a place as it used to be

5. Twice/ three times as ... as

Ex: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago

6. As + adjective/adverb as possible

As + adjective/adverb as Subject can/could

Ex: Can you send me the money as soon as possible?

7. The same (noun) as

Ex: Ann's salary is the same as mine = Ann gets the same salary as me

So sánh bằng được sử dụng khi so sánh giữa hai người, hai vật, hai việc hoặc hai nhóm đối tượng cùng tính chất…Nghĩa là khi so sánh hai ngôi nhà, chúng ta phải so sánh dựa trên cùng đơn vị như về chiều cao hay kích thước,…chứ không thể so sánh giữa kích thước của ngôi nhà này với chiều cao của ngôi nhà kia được.

Xem thêm: các dạng so sánh trong tiếng anh
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.704
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom