Help: mẫu bóc tiên lượng bể nước ngầm

NDTUAN99C

Thành viên mới
e xin chào cả nhà : e mới tham gia học bóc khối lượng dự toán , e có đề bài như sau :Bóc khối lượng
- bể nước (3x3x1,6)m+(3x1,7x1,6)m.
-đáy bê tông dày 0.2m , trên dày 0.12m
-Fe dan A.170( 1 lớp )
- tường 0,22 chát trong, chát ngoài , đánh bóng .
- suc đất đào hố+ vận chuyển ra ngoài = 50000/m3
- tính toonge giá trị công trình .
( bể nước 3x1.7x1,6 có tường ngăn giữa , đổ nắp tấm đan đậy ) .
các a chị ai có kinh nghiệm hay có mẫu bóc tiên lượng cho e tham khảo với. e cảm ơn
 

thanhhungk4102

Thành viên mới
e xin chào cả nhà : e mới tham gia học bóc khối lượng dự toán , e có đề bài như sau :Bóc khối lượng
- bể nước (3x3x1,6)m+(3x1,7x1,6)m.
-đáy bê tông dày 0.2m , trên dày 0.12m
-Fe dan A.170( 1 lớp )
- tường 0,22 chát trong, chát ngoài , đánh bóng .
- suc đất đào hố+ vận chuyển ra ngoài = 50000/m3
- tính toonge giá trị công trình .
( bể nước 3x1.7x1,6 có tường ngăn giữa , đổ nắp tấm đan đậy ) .
các a chị ai có kinh nghiệm hay có mẫu bóc tiên lượng cho e tham khảo với. e cảm ơn
OK. liên hệ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047100944198
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top