[hỏi] Giải đáp tình huống đấu thầu

darkloctn

Thành viên nhiều triển vọng
Nhờ anh chị giải đáp cho em tình huống đấu thầu này:
Khi làm hồ sơ dự thầu, em có làm nhầm số lượng nhân công trong biểu đồ nhân lực (trong 1 khoảng thời gian thi công) so với bảng tổng tiến độ thi công như sau: Trong bảng tổng tiến độ thi công tổng số nhân công dóng theo cột xuống là 25 người, còn trong biểu đồ nhân lực nhầm là 35 người. Tổng số ngày thi công vẫn đúng và đảm bảo HSMT.
- Trong "Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật" có dòng: "Không có biểu đồ nhânlực, biểu đồ huy động thiết bị hoặc có nhưng không phù hợp với bảng tổng tiếnđộ thi công: Không đạt"
- Vậy cho em hỏi, bên chấm thầu loại nhà thầu do lỗi này đã chính xác chưa ạ.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top