Hỏi về chi phí giám sát xã với công trình 135

thuanktht

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
9/4/19
Bài viết
11
Điểm tích cực
5
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Nơi ở
tuyên quang
các anh chị cho em hỏi đối với các công trình nguồn vốn 135 khi UBND huyện làm chủ đầu tư thì có còn chi phí giám sát xã 1% nữa không ah?em xin cảm ơn
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
1. Chi phí giám sát xã 1% thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4-e của Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 (chương trình 135 giai đoạn II). => Năm nay là 2019 rồi làm gì còn nguồn vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi – Giai đoạn 2006-2010 nữa?

2. Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 2/1/2008 được ban hành Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định. Nghị định 99/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Hiện hành là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng không có khoản chi phí giám sát xã 1% này.

2. Giám sát thi công thì đã có chi phí riêng rồi

3. Ngoài ra còn có chi phí giám sát và đánh giá đầu tư nữa (vậy chi phí giám sát xã 1% để làm gì nữa?)

Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư quy định: “Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư” là một trong các chủ thể thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, việc giám sát, đánh giá đầu tư là trách nhiệm của chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư dự án.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

“Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ thức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng”.

Các chi phí quản lý dự án quy định tại điểm này gồm chi phí cho việc “Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Tại Điểm 1 Mục I Phần I Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định:

“Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức chi phí quản lý dự án) công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi phí để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP) như quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD”.

Như vậy, chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án, trong đó đã gồm nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư.

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định: “Chi phí cho công tác giám sát đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án”.

Như vậy, chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tư vấn giám sát, đánh giá đầu tư thì chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được tính bằng 20% chi phí quản lý dự án và nằm trong chi phí quản lý dự án theo định mức quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng.
 

thuanktht

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
9/4/19
Bài viết
11
Điểm tích cực
5
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Nơi ở
tuyên quang
cảm ơn bạn, hiện nay chỗ mình vẫn có chương trình hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn 135, hiện nay chưa có văn bản thay thế thông tư 02/2008 của BXD nên chỗ mình vẫn áp dụng thông tư 02. đối với các công trình xã làm chủ đầu tư thì vẫn có chi phí giám sát xã, mình chỉ đang thắc mắc là công trình huyện làm chủ đầu tư không biết có còn không
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top