Hỏi về định mức AB.651 của công tác đắp đất

haismile

Thành viên nhiều triển vọng
Chào các anh/chị, cho em hỏi ở định mức AB.651 công tác đắp đất bằng đầm cóc. cho 2 thành phần hao phí: NC bậc 4-nhóm 1 và máy đầm cóc, nhưng khi tính CP máy đầm cóc đã có NC điều khiển. Vậy cho em hỏi ở NC bậc 4-nhóm 1 đó là đã bao gồm NC điều khiển máy không?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top