Hỏi về định mức chi phí thiết kế:

thn1976

Thành viên mới
Đơn vị tôi có quản lý 1 dự án, dự án được thiết kế 2 bước, bước nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.
Do điều kiện về nguồn vốn nên dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2018-2020; giai đoạn 2 sau năm 2020.
Vậy tôi xin hỏi:
Định mức thiết kế của từng giai đoạn được xác định theo giá trị xây dựng của cả dự án hay xác định theo giá trị xây dựng của từng giai đoạn.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top