Hỏi về phí thẩm tra dự toán, thiết kế.

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Tình hình là tôi đang đọc Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, trong này tại Điều 1 có nói rõ:
"1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình (sau đây gọi tắt là phí thẩm tra) xây dựng khi thực hiện thẩm tra các công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng."
Và tại Điều 21 NĐ 15 thì nói như sau:
"1. Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 5 Điều này tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra đối với các công trình sau đây:" và liệt kê các trường hợp.
tại khoản 5 nói tiếp:
"b) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với trường hợp thiết kế 2 bước và thiết kế 3 bước) hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với trường hợp thiết kế 1 bước);"
nhưng vấn đề đặt ra là tại địa phương (huyện, xã) thường thực hiện các công trình nhỏ (cấp IV, thiết kế 1 bước).
Như vậy theo Điều 21 quy định với các dự án có thiết kế cơ sở. Các trường hợp công trình thiết kế 1 bước thì có thực hiện theo NĐ 75 hay không? mong được mọi người chỉ giúp.
 

deco

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
3
thẩm tra thiết kế không phụ thuộc số bước thiết kế, phụ thuộc vào cấp công trình nhé bạn
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Vậy với những công trình không thuộc cấp được quy định tại Điều 21 NĐ15 (mà đại loại là công trình cấp IV) thì không thực hiện theo TT75 và không có gì quy định thì khi cơ quan nhà nước tự thẩm tra thì vẫn thu theo QĐ 957 BXD phải không ạ?
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Mình có ý kiến thế này: (CT vốn NN)
1.công trình nào thuộc thẩm quyền thẩm tra thiết kế -dự toán của CQQLNN về XD thì không cần thuê tư vấn thẩm tra
2. nếu CQQLNN về XD không đủ năng lực thì mới thuê tư vấn thẩm tra và tính phí theo 957
3. Công trình thuộc thẩm quyền chủ đầu tư thẩm định thì cũng có thể thuê tư vấn và cũng có thể CĐT tự thực hiện
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Mình có ý kiến thế này: (CT vốn NN)
1.công trình nào thuộc thẩm quyền thẩm tra thiết kế -dự toán của CQQLNN về XD thì không cần thuê tư vấn thẩm tra
2. nếu CQQLNN về XD không đủ năng lực thì mới thuê tư vấn thẩm tra và tính phí theo 957
3. Công trình thuộc thẩm quyền chủ đầu tư thẩm định thì cũng có thể thuê tư vấn và cũng có thể CĐT tự thực hiện
Mình đang bị vướng về "phí thẩm định", với các công trình cấp IV giá trị dự toán nhỏ, thông thường (trước khi có TT 75) vẫn thu theo QĐ 957 và có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng. Nhưng trong TT 75 thì không có mức tối thiểu, phí thẩm tra sẽ thấp hơn mức 2.000.000 nhiều. :eek:
Mình muốn hỏi là: Thông tư 75 có áp dụng với công trình cấp IV không ạ?
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Thông tư 75 có áp dụng với công trình cấp IV không ạ? nếu là Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thì vấn áp dụng TT75
 

Kim_hai_2

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Mình đang bị vướng về "phí thẩm định", với các công trình cấp IV giá trị dự toán nhỏ, thông thường (trước khi có TT 75) vẫn thu theo QĐ 957 và có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng. Nhưng trong TT 75 thì không có mức tối thiểu, phí thẩm tra sẽ thấp hơn mức 2.000.000 nhiều. :eek:
Mình muốn hỏi là: Thông tư 75 có áp dụng với công trình cấp IV không ạ?
Theo mình hiểu thì 957 là chi phí thẩm tra tính cho đơn vị tư vấn thẩm tra (thuê), còn theo 75 là quy định phí thẩm tra của CQQLNN:
1. Khi CQQLNN đủ năng lực tự thẩm tra thì tính theo phụ lục 1 (TT75).
2. Khi CQQLNN không đủ năng lực thẩm tra (một phần hoặc tất cả) thì có thể thuê đơn vị thẩm tra, khi đó chi phí thẩm tra thuê đơn vị thẩm tra thì lấy theo 957, còn phí thẩm tra của CQQLNN lúc này tra theo phụ lục 2 TT75.
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Thông tư 75 có áp dụng với công trình cấp IV không ạ? nếu là Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thì vấn áp dụng TT75
Mình vẫn băn khoăn Điều 1 của TT 75!
Theo mình hiểu thì 957 là chi phí thẩm tra tính cho đơn vị tư vấn thẩm tra (thuê), còn theo 75 là quy định phí thẩm tra của CQQLNN:
1. Khi CQQLNN đủ năng lực tự thẩm tra thì tính theo phụ lục 1 (TT75).
2. Khi CQQLNN không đủ năng lực thẩm tra (một phần hoặc tất cả) thì có thể thuê đơn vị thẩm tra, khi đó chi phí thẩm tra thuê đơn vị thẩm tra thì lấy theo 957, còn phí thẩm tra của CQQLNN lúc này tra theo phụ lục 2 TT75.
Vẫn là Điều 1 TT 75 thì là công trình cấp IV không có hướng dẫn. Vậy trước khi có TT 75 thì các đơn vị thu phí thẩm định (trường hợp tự thẩm tra) theo căn cứ nào?
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Mình vẫn băn khoăn Điều 1 của TT 75!

Vẫn là Điều 1 TT 75 thì là công trình cấp IV không có hướng dẫn. Vậy trước khi có TT 75 thì các đơn vị thu phí thẩm định (trường hợp tự thẩm tra) theo căn cứ nào?
theo QĐ bộ xây dựng, thời điểm hiện tài là QĐ957 theo chi phí thẩm tra (ko tính thế)
 

deco

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
3
Đối với công trình cấp IV, nếu thuê tư vấn thẩm tra thì theo QĐ 957.
Nếu thẩm định của QLNN thì chưa thấy có quy định phí thẩm định TKBVTC-DT, chỉ có phí thẩm định Báo cáo KTKT theo Thông tư 176/2011 của Bộ Tài chính.
Hiện nay quy định Luật XD 2014 giao thẩm định cho các cơ quan QLNN (Sở QL chuyên ngành, phòng chuyên môn cấp huyện). Tuy nhiên, chưa có các quy định cụ thể, có lẻ chờ Nghị định về QL dự án ...
Các bác nhể?? :)
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Đối với công trình cấp IV, nếu thuê tư vấn thẩm tra thì theo QĐ 957.
Nếu thẩm định của QLNN thì chưa thấy có quy định phí thẩm định TKBVTC-DT, chỉ có phí thẩm định Báo cáo KTKT theo Thông tư 176/2011 của Bộ Tài chính.
Hiện nay quy định Luật XD 2014 giao thẩm định cho các cơ quan QLNN (Sở QL chuyên ngành, phòng chuyên môn cấp huyện). Tuy nhiên, chưa có các quy định cụ thể, có lẻ chờ Nghị định về QL dự án ...
Các bác nhể?? :)
+ Thông tư 176/2011 của Bộ Tài chính - là thẩm định dự án đầu tư
+ Khi lập BCKTKT thì có 2 chi phí: 1) thẩm định dự án (thẩm định BCKTKT) 2) thẩm tra thiết kế BVTC-DT, tính (1) theo TT176; tính (2) theo TT75 hoạch QĐ 957
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
+ Thông tư 176/2011 của Bộ Tài chính - là thẩm định dự án đầu tư
+ Khi lập BCKTKT thì có 2 chi phí: 1) thẩm định dự án (thẩm định BCKTKT) 2) thẩm tra thiết kế BVTC-DT, tính (1) theo TT176; tính (2) theo TT75 hoạch QĐ 957
Bác hoặc nhiều quá, vậy là sân nhà ai người ấy chơi ah? em đang băn khoăn là nếu theo 957 thì đơn vị tự thẩm định thiết kế BCTC-DT được thu mức tối thiểu là 2.000.000đ, còn nếu theo TT75 thì phí thu ít quá! chưa phù hợp.
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Bác hoặc nhiều quá, vậy là sân nhà ai người ấy chơi ah? em đang băn khoăn là nếu theo 957 thì đơn vị tự thẩm định thiết kế BCTC-DT được thu mức tối thiểu là 2.000.000đ, còn nếu theo TT75 thì phí thu ít quá! chưa phù hợp.
hoặc gì ko hiểu ạ? ông nào lam thì ông đó ăn thôi; nếu cơ quan NN làm thì tính theo TT75, thuê thì tinh theo 957 đơn giản vậy mà
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
hoặc gì ko hiểu ạ? ông nào lam thì ông đó ăn thôi; nếu cơ quan NN làm thì tính theo TT75, thuê thì tinh theo 957 đơn giản vậy mà
Em muốn hỏi rõ bác là với công trình cấp IV, căn cứ nào để mình thu theo TT75? e chưa thấy có quy định mà? trước đây bên e thu theo 975.
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3

Em muốn hỏi rõ bác là với công trình cấp IV, căn cứ nào để mình thu theo TT75? e chưa thấy có quy định mà? trước đây bên e thu theo 975.
công trình bạn thuộc loại công trình nào?
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
công trình bạn thuộc loại công trình nào?
Chẳng hạn công trình đường giao thông cấp IV, các công trình sửa chữa nhỏ lẻ, công trình nâng cấp, cải tạo nhỏ, công trình kè đá (đại loại là các công trình cấp IV đi ^^) hay chung chung là các công trình nằm ngoài Khoản 1 điều 21 Nghị định 15 về quản lý chất lượng công trình thì với đơn vị tự thực hiện thẩm định mà không thuê thẩm tra thì theo bác là tính phí thu theo 75 hay 957?
 

nhuthao2014

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
+ nếu
Chẳng hạn công trình đường giao thông cấp IV, các công trình sửa chữa nhỏ lẻ, công trình nâng cấp, cải tạo nhỏ, công trình kè đá (đại loại là các công trình cấp IV đi ^^) hay chung chung là các công trình nằm ngoài Khoản 1 điều 21 Nghị định 15 về quản lý chất lượng công trình thì với đơn vị tự thực hiện thẩm định mà không thuê thẩm tra thì theo bác là tính phí thu theo 75 hay 957?
nếu công trình nằm ngoài điều 21 thì tính phí thẩm định theo QĐ 957 (theo cách tính chi phí thuê thẩm tra nhưng không thuê)
lưu ý: công trình phát triên nông thôn đều phải thẩm tra thiết kế và phải tính theo TT75
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Có lẽ thế là thỏa đáng rồi, tks các bác nhiều.
 

knktxd

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
96
Điểm thành tích
28
Theo mình hiểu thì 957 là chi phí thẩm tra tính cho đơn vị tư vấn thẩm tra (thuê), còn theo 75 là quy định phí thẩm tra của CQQLNN:
1. Khi CQQLNN đủ năng lực tự thẩm tra thì tính theo phụ lục 1 (TT75).
2. Khi CQQLNN không đủ năng lực thẩm tra (một phần hoặc tất cả) thì có thể thuê đơn vị thẩm tra, khi đó chi phí thẩm tra thuê đơn vị thẩm tra thì lấy theo 957, còn phí thẩm tra của CQQLNN lúc này tra theo phụ lục 2 TT75.
Bác này nói đúng. Điều 21 đã nói "đối với..." tức là các công trình không có trong đó thì chủ đầu tư ko càn gửi. Các anh lại lấy chi phí theo 957, trong khi chỉ đc thu phí. Sai lại càng sai.
 

tuanmetal32

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Bác này nói đúng. Điều 21 đã nói "đối với..." tức là các công trình không có trong đó thì chủ đầu tư ko càn gửi. Các anh lại lấy chi phí theo 957, trong khi chỉ đc thu phí. Sai lại càng sai.
E muốn nhờ bác thông não giúp Điều 1 TT 75:

"1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình (sau đây gọi tắt là phí thẩm tra) xây dựng khi thực hiện thẩm tra các công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. "
Vậy, Thông tư này có hướng dẫn cho các công trình ngoài khoản 1 Điều 21 NĐ 15? và các công trình nằm ngoài Điều này thì thực hiện theo căn cứ nào?
Mong bác chỉ rõ giúp vì e đang bị loạn :(
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.707
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom