Hợp đồng trọn gói theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã chính thức có hiệu lực từ 01/7/2014, theo đó thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Khoản 1, Điều 62. Loại hợp đồng, Mục 1 Hợp đồng với nhà thầu thuộc Chương VIII Hợp đồng trong Luật Đấu thầu số 43 có quy định về Hợp đồng trọn gói. Xuất hiện một quy đinh mới như sau:
c) Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;
Và theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về các gói thầu quy mô nhỏ:
Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ
Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.
Kính mời các anh/chị, bạn bè đồng nghiệp cùng thảo luận, trao đổi về hợp đồng trọn gói theo Luật Đấu thầu mới.

Thảm khảo bài viết để tải Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=145312
Thảm khảo bài viết để tải Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=165474&p=400933#post400933
 

songtoan

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
2/8/12
Bài viết
37
Điểm tích cực
19
Điểm thành tích
8
Yếu tố về hạn mức giá trị chi là 1 trong nhièu yếu tố để quyết định áp dụng loại HĐ nào cho phù hợp với gói thầu.
ví dụ: nếu gói thầu xây lắp dù nhỏ hơn 20tỷ VND nhg thời gian t/h kéo dài (thường quá 01 năm) thì cũng không nên áp dụng HĐ trọn gói do đề phòng biến động về giá vật tư, lương cơ bản...
rgds,
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Yếu tố về hạn mức giá trị chi là 1 trong nhièu yếu tố để quyết định áp dụng loại HĐ nào cho phù hợp với gói thầu.
ví dụ: nếu gói thầu xây lắp dù nhỏ hơn 20tỷ VND nhg thời gian t/h kéo dài (thường quá 01 năm) thì cũng không nên áp dụng HĐ trọn gói do đề phòng biến động về giá vật tư, lương cơ bản...
rgds,
Cảm ơn anh đã trao đổi. Ở đây chắc không dùng từ "không nên" được nữa rồi. Luật đã quy định là "phải áp dụng hợp đồng trọn gói". Và từ 15/8/2013 khi Nghị định 63 có hiệu lực thì bắt buộc phải tuân theo. Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
Điểm b, Khoản 1, Điều 62. Loại hợp đồng - Luật Đấu thầu 43 cũng nêu:
b) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;
Luật cũng đã tính toán đến các trường hợp rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng, điều này đỏi hỏi 2 bên liên quan trong HĐ phải cẩn trọng làm chính xác các bước ngay từ đầu. Từ bước thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đặc biệt là Nhà thầu khi dự thầu, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng phải tính toán, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký, đã ký hợp đồng rồi thì "bút sa gà chết" nếu gặp rủi ro thì chỉ còn biết chấp nhận số phận.

Mời các anh chị em cho xin thêm ý kiến. Thanks all!
 

trongtai

Thành viên rất năng động
Tham gia
1/3/08
Bài viết
102
Điểm tích cực
16
Điểm thành tích
18
Tuổi
33
Cảm ơn anh đã trao đổi. Ở đây chắc không dùng từ "không nên" được nữa rồi. Luật đã quy định là "phải áp dụng hợp đồng trọn gói". Và từ 15/8/2013 khi Nghị định 63 có hiệu lực thì bắt buộc phải tuân theo. Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
Điểm b, Khoản 1, Điều 62. Loại hợp đồng - Luật Đấu thầu 43 cũng nêu:

Luật cũng đã tính toán đến các trường hợp rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng, điều này đỏi hỏi 2 bên liên quan trong HĐ phải cẩn trọng làm chính xác các bước ngay từ đầu. Từ bước thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đặc biệt là Nhà thầu khi dự thầu, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng phải tính toán, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký, đã ký hợp đồng rồi thì "bút sa gà chết" nếu gặp rủi ro thì chỉ còn biết chấp nhận số phận.

Mời các anh chị em cho xin thêm ý kiến. Thanks all!
Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bước lập dự án (khi còn chưa chắc chắn khối lượng bao nhiêu) mà áp dụng trọn gói thì cũng khó lường đấy nhỉ!
 

songtoan

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
2/8/12
Bài viết
37
Điểm tích cực
19
Điểm thành tích
8
Tôi nghĩ:
Việc xác định Loại HĐ được duyệt khi thực hiện phê duyệt Kế hoạch LCNT. Ngay từ bước này, mặc dù gói thầu trong hạn mức phải áp dụng hợp đồng trọn gói nhg có nhiều yếu tố không lường trước như: thời gian thi công dài, biến động giá nhân công, vật liệu, tỷ giá, CPI...thì cấp có thẩm quyền cũng không nên phê duyệt "áp đặt bắt buộc" là HĐ Trọn gói.
Cuối cùng thực tiễn vẫn là thước đo chính xác nhất.
Thân,
 

songtoan

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
2/8/12
Bài viết
37
Điểm tích cực
19
Điểm thành tích
8
c) Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bước lập dự án (khi còn chưa chắc chắn khối lượng bao nhiêu) mà áp dụng trọn gói thì cũng khó lường đấy nhỉ!
Luật chỉ quy định "Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;" định nghĩa gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thế nào là đơn giản thì tạm thời em chưa thấy và gói thầu tư vấn cũng không có quy định gói thầu quy mô nhỏ. Nên trường hợp của anh có thể đổi sang hình thức khác hình thức hợp đồng trọn gói.
 

HUNG-THINH

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
21/10/09
Bài viết
165
Điểm tích cực
143
Điểm thành tích
43
Để xem Luật XD và Nghị định về HĐ trong hoạt động XD thế nào, không khéo lại đá tùm lum cũng không chừng. Bó tay cái ông Bộ KH& Đầu "to"...
 

ptspts82

Thành viên có triển vọng
Tham gia
29/7/14
Bài viết
5
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
3
Chán thật, em cũng đang chuẩn bị làm một HĐ tư vấn bước lập dự án đầu tư mà chưa biết xử lý thế nào đây? Không biết Nghi định về HĐ có ra kịp để hướng dẫn thực hiện không nữa?
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bước lập dự án (khi còn chưa chắc chắn khối lượng bao nhiêu) mà áp dụng trọn gói thì cũng khó lường đấy nhỉ!
Luật chỉ quy định "Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;"
Xin phép được đính chính, câu từ như trên có thể hiểu là tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không phân biệt hạn mức đều phải ký hợp đồng trọn gói được không ạ? Xin mời mọi người cùng thảo luận cho xin thêm ý kiến ạ. Thanks all!
 

knktxd

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
2/2/13
Bài viết
98
Điểm tích cực
64
Điểm thành tích
28
Xin phép được đính chính, câu từ như trên có thể hiểu là tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không phân biệt hạn mức đều phải ký hợp đồng trọn gói được không ạ? Xin mời mọi người cùng thảo luận cho xin thêm ý kiến ạ. Thanks all!
Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu:
c) Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;

Gói thầu quy mô nhỏ: xem hạn mức ở Điều 63 Nghị định 63/2014
 

hoangminh0309

Thành viên mới
Tham gia
20/4/12
Bài viết
1
Điểm tích cực
5
Điểm thành tích
3
Bạn VatoanGXD trích và hiểu câu trong Luật chưa đúng "Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;"
Có 2 cụm từ riêng biệt được ngăn cách bằng dấu (;): cụm 1...đơn giản; cụm 2...có quy mô nhỏ.
Vậy theo mình hiểu Cụm 1: g
ói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản và dịch vụ phi tư vấn đơn giản.
Kết luận: đối với gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án (trước khi duyệt DA) đơn giản thì phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
Còn "Đơn giản" là như thế nào thì bó giò... tự xử thôi.
 

veso20xx

Thành viên có triển vọng
Tham gia
23/2/13
Bài viết
7
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
41
Mình có trở ngại về hình thức hợp đồng xây lắp trọn gói, nhờ các anh chị tư vấn giúp:
Gói xây lắp 8 tỷ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt hình thức hợp đồng trọn gói; tuy nhiên, trong dự toán có hạng mục công việc "phá đá mặt bằng" với khối lượng tạm tính 10% khối lượng đào. Đây là khối lượng dự kiến, phải thanh toán theo thực tế thi công, có xác nhận khối lượng thực tế thi công của các bên liên quan. Như vậy, trong hợp đồng trọn gói có thể bổ sung nội dung "những công việc có khối lượng tạm tính thì được thanh toán theo khối lượng thực tế thi công" có được không?
Cảm ơn các anh chị!
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Bạn VatoanGXD trích và hiểu câu trong Luật chưa đúng "Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;"
Có 2 cụm từ riêng biệt được ngăn cách bằng dấu (;): cụm 1...đơn giản; cụm 2...có quy mô nhỏ.
Vậy theo mình hiểu Cụm 1: g
ói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản và dịch vụ phi tư vấn đơn giản.
Kết luận: đối với gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án (trước khi duyệt DA) đơn giản thì phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
Còn "Đơn giản" là như thế nào thì bó giò... tự xử thôi.
Cảm ơn anh!
Phân tích "tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không phân biệt hạn mức đều phải ký hợp đồng trọn gói" là sai, vì ngay ở Khoản 4, Điều 62. Hợp đồng theo thời gian đã nêu rõ là áp dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn. Vậy có thể viết lại: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản thì phải áp dụng hợp đồng trọn gói.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
714
Điểm tích cực
863
Điểm thành tích
93
Mình có trở ngại về hình thức hợp đồng xây lắp trọn gói, nhờ các anh chị tư vấn giúp:
Gói xây lắp 8 tỷ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt hình thức hợp đồng trọn gói; tuy nhiên, trong dự toán có hạng mục công việc "phá đá mặt bằng" với khối lượng tạm tính 10% khối lượng đào. Đây là khối lượng dự kiến, phải thanh toán theo thực tế thi công, có xác nhận khối lượng thực tế thi công của các bên liên quan. Như vậy, trong hợp đồng trọn gói có thể bổ sung nội dung "những công việc có khối lượng tạm tính thì được thanh toán theo khối lượng thực tế thi công" có được không?
Cảm ơn các anh chị!
Nếu anh bổ sung như vậy thì HĐ trọn gói không còn ý nghĩa gì cả.
Điểm b, Khoản 1, Điều 62:
b) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;
Trong giá gói thầu, giá dự thầu phải tính hết đến trường hợp rủi ro ở đây hiểu là phát sinh tăng giảm khối lượng cũng phải tính trong đó rồi.
Vấn đề tính rủi ro như thế nào, trượt giá như thế nào sẽ là vấn đề được nhắc đến rất nhiều trong thời gian tới. Vì giá hợp đồng trọn gói là không được điều chỉnh. Kiểu hiểu như nhà thầu là lời ăn, lỗ chịu. Nhưng các bác CĐT thì sao, HĐ ký trọn gói 19 tỷ với nhà thầu, theo HĐ cứ nghiệm thu hoàn thành xong là phải trả 19 tỷ cho nhà thầu. Thanh tra, kiểm toán vào bóc bách tính toán lại:
- Nếu thực hiện HĐ phải hết 20 tỷ, thì bác CĐT này tốt quá, tiết kiệm cho Nhà nước 1 tỷ rồi.
- Nếu ra thực tế HĐ này thực hiện chỉ hết 18 tỷ. Vậy 1 tỷ kia giải thích làm sao? Các bác CĐT lại phải nghĩ ra điều kiện ràng buộc đối với các đơn vị tư vấn lập dự toán, bên mời thầu, chấm thầu chịu trách nhiệm cho 1 tỷ đó?
Chắc sẽ có rất nhiều vấn đề để anh em trao đổi, xin mời mọi người cho xin ý kiến. Thanks!
 

pccckienlong

Thành viên năng động
Tham gia
10/7/14
Bài viết
72
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
8
Theo quan điểm của tôi, thì Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã chính thức có hiệu lực từ 01/7/2014, theo đó thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 chỉ áp dụng đối với các gói thầu có tính chất nhà nước quản lý về vốn. Chứ ở các gói thầu mang tính chất tư nhân hay của các tổ chức phi chính phủ toàn là tự thỏa thuận với nhau thôi
 

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Một số gói thầu có hạng mục công việc như sau, e rằng áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói không ổn:
- Đóng cọc, thường chiều dài cọc được quyết định sau khi đóng cọc thử> hổng biết nó tăng giảm bao nhiêu.
- Công tác nạo vét luồng lạch, thiết kế nạo vét cho phép sai số hình học là 20cm, khối lượng này khá lớn, thường sẽ được thanh toán thực tế dựa vào bình đồ sau khi thi công, nhà thầu nạo vét có sai số từ 0->-20cm là ok.

Như vậy gói thầu xây lắp dưới 20 tỉ cụ thì phải áp dụng trọn gói có cứng nhắc quá không?
 

bonghoasendt

Thành viên mới
Tham gia
6/9/11
Bài viết
2
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
bên em cũng vừa ký hợp đồng tư vấn lập dự án. lúc đầu cũng không để ý kỹ là các gói thầu dịch vụ tư vấn phải ký hợp đồng trọn gói vì không biết để giá hợp đồng như thế nào (vì giá trị tổng dự án mới là tạm tính thôi. bên thẩm định họ còn cắt tùm lum nữa cơ). theo luật thì em đã ký lại hợp đồng là trọn gói nhưng giá trị ghi trong hợp đồng thì để là "theo quyết định phê duyệt dự án" có được không ạ. mong các bác cho ý kiến sớm không em lại phải sửa lại hợp đồng lần nữa thì chán quá
 

trongtai

Thành viên rất năng động
Tham gia
1/3/08
Bài viết
102
Điểm tích cực
16
Điểm thành tích
18
Tuổi
33
bên em cũng vừa ký hợp đồng tư vấn lập dự án. lúc đầu cũng không để ý kỹ là các gói thầu dịch vụ tư vấn phải ký hợp đồng trọn gói vì không biết để giá hợp đồng như thế nào (vì giá trị tổng dự án mới là tạm tính thôi. bên thẩm định họ còn cắt tùm lum nữa cơ). theo luật thì em đã ký lại hợp đồng là trọn gói nhưng giá trị ghi trong hợp đồng thì để là "theo quyết định phê duyệt dự án" có được không ạ. mong các bác cho ý kiến sớm không em lại phải sửa lại hợp đồng lần nữa thì chán quá
Về bản chất hợp đồng mà ghi là tạm tính là không đúng rồi: phải xác định rõ: Loại hợp đồng, giá hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng... là những cái quan trọng nhất của hợp đồng :D
 

mrpda87

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
22/6/11
Bài viết
231
Điểm tích cực
120
Điểm thành tích
43
Tuổi
32
Nơi ở
Việt Trì - Phú Thọ
Bên mình đang triển khai mấy dự án, mà ngay bước đầu đã mắc, không biết cái gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án thì tính toán kiểu gì đây, nghĩ ong hết đầu mà chưa biết sử lý thế nào.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top