Hướng dẫn "sử dụng miễn phí" Visual Studio 2008 Professional Edition

freeway2207

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Để được sử dụng Visual Studio 2008 Professional Edition miễn phí bắt bạn cứ lên trang Download của Microsoft Download Visual Studio Professional Edition bình thường (90-day Trial - bản này cho phép dùng thử 90 ngày). Khi download về bạn được 1 file nén *.iso , dung lượng khoảng hơn 3GB.

Cách thức kích hoạt đối với Windows XP và Windows 7 là khác nhau:
Đối với Windows XP:
Sau khi đã cài đặt bản VS2008 vừa download về, bạn vào Control Panel -> Add remove program -> chọn Change/Remove
Bạn chọn mục change cái VS 2008 đi rồi nó có chỗ để bạn upgrade Sau đó điền Key này vào: XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT
Đối Windows Vista hay Windows 7:
- Bạn giải nén extract file *.iso vừa download về ra 1 thư mục, ví dụ: thư mục Visual Studio 2008.
- Vào thư mục Visual Studio 2008, chọn thư mục Setup, tìm đến file setup.sdp, mở file này bằng Notepad.
- Tìm đến dòng "[Product Key]", bạn hãy copy thay thế 25 ký tự Product Key có sẵn thành Product Key ở dưới. (Chú ý: 25 ký tự key phải liền nhau, không có dấu -).

([Product Key]
XMQ2Y4T3V6XJ48YD3K2V6C4WT)

- Lưu file setup.sdp
- Chạy file Setup.exe, nó sẽ ra Maintenance Mode, chọn Upgrade....như hướng dần cho Windows XP.
- Khi bạn cài đặt chương trình sẽ tự động điền Product Key mà bạn đã tạo ở trên cho bạn.

Chúc thành công !

Khuyến cáo: Không nên sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền. Việc sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền gây nhiều nguy hại cho chính người sử dụng và tác giả. Chỉ sử dụng cho các bạn sinh viên, những người nghiên cứu không có điều kiên tiếp cận công cụ quá đắt này để nghiên cứu.
Sưu tầm.
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top