Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Hải Phòng

cây_xoài

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
30
Điểm thành tích
16
Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Hải Phòng theo Quyết định số 3322/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom