Khái niệm "Đại diện chủ đầu tư' trong QLDA

deathofwar

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
8/8/08
Bài viết
125
Điểm tích cực
32
Điểm thành tích
28
Mình đang phân vân khái niệm "Chủ đầu tư"/"Đại diện Chủ đầu tư" đối với BAn QLDA do UBND các cấp thành lập trong các văn bản hành chính.
Theo quy định:
* Khoản 3-Điều 17-NĐ59/2015
"Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập là tổ chức sự nghiệp công lập; do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước thành lập là tổ chức thành viên của doanh nghiệp.
Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao."
* Điểm c - Khoản 1-Điều 18-NĐ59/2015
" Đối với cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ đầu tư và quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng"

Căn cứ ở trên, trong các Hợp đồng, các VB, ...thì "tư cách pháp nhân" của BQLDA là "Chủ đầu tư" hay là "Đại diện Chủ đầu tư"?
Xin cám ơn.
 

knktxd

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
2/2/13
Bài viết
98
Điểm tích cực
64
Điểm thành tích
28
Cấp QĐ ĐT (Bộ, Tỉnh, Huyện, Doanh nghiệp) giao Ban thực hiện dự án thì Ban là Chủ đầu tư.
Cấp QĐ ĐT giao bên A là CĐT, Bên A thuê Ban làm QLDA thì Ban là Đại diện CĐT.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top