Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Khối lượng quyết toán theo bảng phụ lục 03a

amenka

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
AE cho ý kiến nhé
công trình đã thanh toán 3 lần:( làm quyết toán)
1:Quyết toán nốt khối lượng còn lại (gọi là thanh toán lần 4)
2: Mình làm lại bảng khối lượng,chỉ có khối lượng theo hợp đồng, khối lượng thanh toán đợt này (= hoặc mình tăng giảm khối lượng theo thực tế
Nên làm theo cách nào để quyết toán cho hợp lý
 

thanhxd90

Thành viên có triển vọng
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Quyết toán là quyết toán chứ không gọi thanh toán nữa bạn nhé
Cứ làm như bình thường thôi thực hiện kỳ này = HD-Kỳ trước ra số tiền quyết toán kỳ này
 

nguyenhaoxd

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
3
AE cho ý kiến nhé
công trình đã thanh toán 3 lần:( làm quyết toán)
1:Quyết toán nốt khối lượng còn lại (gọi là thanh toán lần 4)
2: Mình làm lại bảng khối lượng,chỉ có khối lượng theo hợp đồng, khối lượng thanh toán đợt này (= hoặc mình tăng giảm khối lượng theo thực tế
Nên làm theo cách nào để quyết toán cho hợp lý
nếu không có phát sinh hay điều chỉnh gì thì đơn giản, quyết toán chính là thanh toán lần 4 (giống các lần trước, chỉ khác là cần phải có bb nghiệm thu đưa vào sd mới có tiền)
nếu có phát sinh điều chỉnh thì phức tạp lắm, phải tổng hợp đủ hết các phát sinh điều chỉnh, thậm chí phân khai theo từng lần thanh toán,... rồi mới lập bảng tổng hợp giá trị quyết toán
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom