Lãnh Đạo, Chiến Lược Và Chiến Thuật

duyan202020

Thành viên có triển vọng
Tham gia
23/9/14
Bài viết
5
Điểm thành tích
16
Chiến lược là việc tạo ra một thị trường độc nhất và có giá trị, được hỗ trợ bởi một hệ thống các hoạt động phù hợp bổ sung cho nhau (Porter, 1980). Chiến lược là việc lựa chọn, đánh đổi, và chọn cách để trở nên khác biệt.

Chiến lược không nên bị hiểu nhầm với Hiệu quả kinh doanh hoặc Hệ thống thực hành tốt nhất- điều được cho là có lợi đối với tất cả mọi người và điều mà mọi doanh nghiệp cần phải làm. Vì vậy, khi xây dựng chiến lược, mục tiêu của bạn phải khác biệt so với mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Những gì bạn nên làm là xác định nơi có những mỏ vàng cơ hội để khai thác chúng một cách tối ưu nhất.
Tất cả các kế hoạch chiến lược cần phải gắn chặt với kế hoạch chiến lược của tổ chức. Quay trở lại với khái niệm Chiến lược, các nhà lãnh đạo cần xác định sự khác biệt và giá trị của tổ chức trên thị trường; trong khi đó, mục tiêu của bạn là hỗ trợ tổ chức bằng các hoạt động hợp lý để bổ trợ cho nhau. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn không thể thiết lập các mục tiêu của riêng mình. Nó có nghĩa là bạn cần phải hoàn toàn tập trung vào tầm nhìn và mục tiêu lãnh đạo khi lập ra các mục tiêu của bạn. Chẳng hạn, nếu các nhà lãnh đạo đề cao tính đạo đức và phong phú, thì bạn không thể đặt việc đào tạo trực tuyến và quản lý tri thức lên vị trí hàng đầu trong mục tiêu chiến lược của bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể sử dụng công nghệ đào tạo trực tuyến và quản lý tri thức trong việc đưa ra những mục tiêu có đạo đức và đa dạng.

Tầm nhìn

Tầm nhìn là sự bắt đầu của bất kỳ kế hoạch chiến lược nào. Một khi các nhà lãnh đạo của bạn đã thiết lập các kế hoạch chiến lược của tổ chức, bạn cần phải xác định xem phòng ban của mình có thể làm gì để hỗ trợ những chiến lược một cách tốt nhất. Và trong khi các lãnh đạo đang cố tìm cách để kế hoạch chiến lược của họ trở nên độc đáo, bạn cũng cần phải suy nghĩ theo cách tương tự.

Để tầm nhìn chiến lược được thực hiện một cách tốt nhất, hãy sử dụng bốn hướng tiếp cận sau:

- Kiểm toán nội bộ - Vị trí của bạn hiện giờ đang ở đâu? (hiện tại)
- Đọc và nghiên cứu - Bạn có thể phát triển ở đâu?
- Tầm nhìn tổ chức – Tổ chức sẽ phát triển đến đâu?
- Tầm nhìn – Bạn muốn phát triển ở đâu?

Lưu ý rằng bạn có thể tùy ý sử dụng ba bước đầu tiên theo bất kì trình tự nào; tuy nhiên, bước thứ tư thường sẽ được thực hiện cuối cùng trong quá trình này vì nó dựa trên ba bước ở trên.

Chiến thuật

Các chiến lược đều hướng tới tương lai. Những chiến lược này cung cấp các định hướng cho sự tăng trưởng. Với chiến lược, bạn đang thực sự bàn về những khó khăn trong tương lai và làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó.

Trong khi đó Chiến thuật đề cập đến những khó khăn trong việc vận hành và làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó nhằm đạt được các chiến lược.

“Những gì bạn đã làm ngày hôm nay để nâng cao (hoặc ít nhất là để không bị suy giảm) chuẩn kỹ năng của nhân viên bạn so với đối thủ cạnh tranh”-

Theo Tom Peters trong cuốn Thriving on Chaos,

Khi Peters viết về "Nâng cao", ông đang muốn đề cập đến kế hoạch chiến lược giúp phát triển các nhân viên để họ có thể vượt qua thách thức sau này. Khi ông viết về "chống lại sự suy giảm " ông nói về những trở ngại chiến thuật đang thách thức nhân viên trong việc đạt được tiêu chuẩn hiệu suất dự kiến​​. Để phát triển, bạn phải có khả năng tránh được các chướng ngại vật trên đường đi. Như vậy, kế hoạch chiến thuật là việc làm tăng tính ổn định trong hiệu suất để thay đổi giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

Chiến lược thường có tầm nhìn trung bình 5 năm (trong phạm vi từ 1-10 năm). Chiến thuật chỉ nên có tầm nhìn vừa đủ để đảm bảo mục tiêu của chiến lược. Vì vậy, chiến thuật có đặc trưng là sự khéo léo, thông minh, hoặc kỹ năng.

Chỉ huy & Kiểm soát

Chỉ huy và Kiểm soát là hai trong số bốn quá trình cho phép bạn thực hiện các chiến lược và chiến thuật. Hai quá trình khác là lãnh đạo và quản lý. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: Lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và kiểm soát.

Nguồn: saga .vn​
 

Top