Lập dự toán sử dụng Định mức vữa theo Công văn 1776 hay 1784 ??

phamhuangtvt2

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
15/5/14
Bài viết
30
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
8
Nơi ở
Quận 3, TP.HCM
Chào các Anh Chị trên diễn đàn. Anh chị cho em hỏi khi lập dự toán sử dụng xi măng PCB40 thì định mức vữa bê tông mình lấy theo định mức của công văn 1776 hay 1784. Em xin cảm ơn.
 

ngothuhuong2017

Thành viên có triển vọng
Tham gia
16/12/17
Bài viết
5
Điểm tích cực
5
Điểm thành tích
1
Tuổi
33
Nơi ở
thai nguyen
I. Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông qui định theo CV số 1784:

Định mức cấp phối vật liệu tính cho 1m3 vữa bê tông dùng để lập định mức dự toán, lập kế hoạch, quản lý vật tư của các doanh nghiệp xây dựng.

Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công cũng như độ dôi của cát.

Trong thi công phải căn cứ vào tính chất vật liệu, điều kiện thi công cụ thể để tiến hành tính toán và thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Các bảng định mức có ghi phụ gia thì việc sử dụng là bắt buộc. Tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:
- Phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.
- Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.

Hình bên dưới đây là nội dung thuyết minh hướng dẫn sử dụng định mức vật liệu dùng trong công tác bê tông qui định tại công văn số 1784/BXD-VP như sau (chú ý phần nội dung gạch đỏ):


Thuyết minh hướng dẫn sử dụng định mức vật liệu dùng trong công tác bê tông qui định tại CV số 1784/BXD-VP

Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PCB 40, độ sụt 2-4cm qui định tại công văn số 1784.

Số hiệuSTTLoại vật liệuĐVT Định mức (1784)01.0058 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1 1Xi măng PCB 40kg293 2Cát vàngm30,479 3Đá 0,5x1m30,846 4Nướclít19501.0064 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 1x2 1Xi măng PCB 40kg278 2Cát vàngm30,483 3Đá 1x2m30,857 4Nướclít185

Bảng 1: Định mức cấp phối vật liệu 1 m3 bê tông xi măng PCB 40 qui định tại công văn số 1784

II. Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông qui định theo CV số 1776:

Hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PC 40, độ sụt 2-4cm qui định tại công văn số 1776

Số hiệuSTTLoại vật liệuĐVT Định mức (1776)C3113 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1 1Xi măng PC 40kg296 2Cát vàngm30,489 3Đá 0,5x1m30,888 4Nướclít195C3123 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 1x2 1Xi măng PC 40kg281 2Cát vàngm30,493 3Đá 1x2m30,891 4Nướclít185

Bảng 2: Bảng cấp phối vật liệu 1 m3 bê tông xi măng PC 40 qui định tại công văn 1776

III. Sử dụng định mức 1784 hay 1776 để lập dự toán:

Chọn định mức 1784 hay định mức 1776 để lập dự toán. Trước hết chúng ta xem lại nội dung hướng dẫn áp dụng của 2 bộ định mức này, cụ thể như sau:
- 1784: Định mức vật tư trong xây dựng là cơ sở để lập định mức dự toán, quản lý vật tư xây dựng công trình và tính giá vật liệu xây dựng đến chân công trình.

- 1776: Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- 1784: Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công cũng như độ dôi của cát.

- 1776: Hao phí vật liệu trong định mức dự toán đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Như vậy, để lập dự toán chúng ta phải sử dụng định mức dự toán (1776). Ngoài ra cấp phối bê tông qui định tại 1784 chưa tính đến hao hụt, nếu đã tính đến % hao hụt, chúng ta có định mức đề lập dự toán cũng chính là định mức cấp phối bê tông đã qui định tại CV số 1776. Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông căn cứ từ định mức 1784 công thêm % hao hụt = định mức cấp phối qui định tại 1776.

Số hiệuSTTLoại vật liệuĐVT Định mức 1784Hao hụtĐịnh mức lập dự toán01.0058 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1 1Xi măng PCB 40kg2931%296 2Cát vàngm30,4792%0,489 3Đá 0,5x1m30,8465%0,888 4Nướclít195-19501.0064 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 1x2 1Xi măng PCB 40kg2781%281 2Cát vàngm30,4832%0,493 3Đá 1x2m30,8574%0,891 4Nướclít185-185

Bảng 3: Bảng tính ĐM cấp phối vật liệu 1m3 BT xi măng PCB 40 căn cứ theo CV số 1784 và định mức hao hụt VL

So sánh kết quả tính toán bảng 3 và bảng 2, kết quả định mức là như nhau. Xem tập tin đính kèm bên dưới để kiểm tra tất cả mã vữa bê tông công bố theo 1776 tính toán trên cơ sở định mức 1784 cộng % hao hụt vật liệu.
Ghi chú:
- Tỷ lệ % hao hụt tham khảo phần II định mức vật tư.
- Định mức hao hụt qui định cho đá 0,5-2 là 5%, ví dụ minh họa trên tính hao hụt đá 1x2 là 4%.

Kết luận:
1. Định mức sử dụng để lập dự toán phải là định mức dự toán xây dựng công trình (1776/BXD-VP) không phải là định mức vật tư (1784/BXD-VP) hoặc định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (1329/QĐ-BXD).
2. Sử dụng xi măng PC40 hoặc xi măng PCB40 đều cho chất lượng như nhau đó là cường độ nén Mpa sau 28 ngày không thấp hơn 40.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top