Mẫu 08b xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo Nghị định số 11 của Chính phủ

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.341
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Mẫu 08b xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo Nghị định số 11 của Chính phủ (còn gọi là phụ lục 08b của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP).

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Kèm theo là Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Link tải biểu mẫu số 08b file Word và file Excel ở cuối bài viết.

Biểu mẫu 08b áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước. Nhưng các dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân cũng có thể sử dụng để “đỡ phải nghĩ nhiều”, tham khảo hoàn thiện hơn để đỡ phải sáng tác từ đầu.

1. BIỂU MẪU SỐ 08B CÓ GÌ KHÁC BIỆT SO VỚI BIỂU MẪU PHỤ LỤC SỐ 03A VÀ PHỤ LỤC SỐ 04?
Qua nghiên cứu nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập thanhquyettoan.com thấy như sau:
  • Biểu mẫu 08b chỉnh là gộp cả biểu mẫu theo Phụ lục 03a và Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Biểu mẫu 08b theo dõi chung cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu (PL03a) và ngoài hợp đồng ban đầu (PL04).
  • Biểu mẫu 08b có thêm 2 cột (so với PL 03a): Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và Tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.
  • Theo quy định về Quản lý dự án hiện hành thì không chỉ Chủ đầu tư nữa, mà có cả ban quản lý dự án chuyên ngành / ban quản lý dự án khu vực quản lý dự án và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện các thành phần này xác nhận.
Dưới đây là hình chụp Biểu mẫu số 08b, những chỗ đánh dấu màu đỏ là khác biệt chính của phụ lục số 08b so với phụ lục số 03a và phụ lục số 04:

diem-khac-nhau-giua-Phu-luc-08b-phu-luc-03a.jpg

Có ý kiến nói rằng: Đối tượng áp dụng Nghị định số 11/2020/NĐ-CP nêu chưa rõ, hiện chưa thấy văn bản nào thay thế hoặc sửa đổi bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BXD. Nên bên tôi khi có khối lượng phát sinh ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh, khi thanh quyết toán vẫn dùng PL03a. Xin các bạn lưu ý: Nghị định thì không cần nói là thay thế Thông tư, nó cao hơn và mới hơn, hiển nhiên là áp dụng nó theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi. Nhưng mà để cẩn thận Nghị định 11 có nói tại Điều 18 Hiệu lực thi hành là bãi bỏ rồi, các bạn xem kỹ điều 18.

2. VIDEO SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA BIỂU MẪU SỐ 08B VÀ BIỂU MẪU THEO PHỤ LỤC SỐ 03A VÀ 04 CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC
3. PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD ĐANG CẬP NHẬT THEO BIỂU MẪU SỐ 08B

Do nghiên cứu và giảng dạy Khóa học Thanh quyết toán GXD nên chúng tôi luôn theo sát và cập nhật các vấn đề chuyên môn, các quy định mới nhất có hiệu lực để phổ biến cho học viên. Nhóm phát triển phần mềm Quyết toán GXD và biên tập thanhquyettoan.com đã thấy có nhiều ý kiến phản ánh là nhiều hồ sơ thanh quyết toán với kho bạc bị trả về, do Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 16/03/2020 (Điều 18. Hiệu lực thi hành), mà nhiều anh/em xây dựng chưa cập nhật thông tin này.

Hiện tại nhóm tác giả phần mềm Quyết toán GXD đang nghiên cứu thuật toán và cập nhật phần mềm Quyết toán GXD. Biểu mẫu số 08b chỉ thêm 2 cột như trên và lựa chọn theo dõi trong / ngoài hợp đồng (gộp PL03a và PL04 vào). mà sự thay đổi về lập trình phần mềm dự kiến là cũng mất khá nhiều công sức. Trong lúc hệ cơ sở dữ liệu, định mức, đơn giá lại cập nhật rất nhiều theo hệ thống Nghị định số 68/2019/NĐ-CP., các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68 như Thông tư số 09/2010/TT-BXD, Thông tư số 10/2010/TT-BXD, Thông tư số 11/2010/TT-BXD…

4. CÁCH GHI BIỂU MẪU SỐ 08B NHƯ THẾ NÀO?

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP thì cách ghi biểu mẫu số 08b như sau:

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

– Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (khoản 2) trừ thu hồi tạm ứng (khọản 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6.

– Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (khoản 3) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (khoản 6).

8. Khi lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành:

a) Trường hợp lựa chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng”.

b) Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và cột 11 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu”.

5. TẢI BIỂU MẪU SỐ 08B BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Bạn tải biểu mẫu số 08b file Word và file Excel đính kèm bài viết. Lưu ý file này mở bằng Excel 2016 trở lên, Excel 2007 quá cũ có thể mở không ra.

Các bạn hãy ghi danh khóa học Thanh quyết toán GXD để được hướng dẫn làm các hồ sơ thanh toán theo biểu mẫu số 08b với nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm được chia sẻ. Các kỹ sư QS GXD luôn thích nhất và đòi thêm buổi khi học nội dung thanh quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng.

Liên hệ: Công ty CP Giá Xây Dựng
Ms Thu An 0974 889 500, website https://thanhquyettoan.com

Lời khuyên tốt cho các Nhà thầu xây dựng: Ngay sau khi trúng thầu, ký hợp đồng – hãy thu thập ngay file tính trúng thầu, đưa số liệu vào phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh toán và theo dõi thanh toán xuyên suốt ngay từ đầu. Làm đâu sạch đó, đến đâu xong ngay, gọn gàng. Đừng để khi thấy mệt quá tiếc thì đã mệt quá lâu rồi.
 

File đính kèm

huythai

Thành viên mới
Tham gia
30/7/16
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Nơi ở
hồ chí minh
file phụ lục 8b không thể mở được tải về máy báo có virut mong a kiểm tra lại
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.341
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Trong file Excel phụ lục 08b có các hàm VBA do GXD viết chạy được, là nguồn gốc tin cậy và rõ ràng nên không có virut bạn nhé. File phụ lục 08b nói trên được GXD chế bản và kiểm thử trên Office 2016, để mở được bạn kiểm tra lại Office hoặc cấu hình Windows Defender để mở được file.

Nếu kích đúp vào file không mở được thì bạn mở như sau: mở Excel trước, rồi dùng nút Open trên Excel rồi trỏ đến file tải xuống rồi mở ra xem kết quả ra sao. Nếu không được có lẽ bạn phải tạm thời tắt Windows Defender đi khi mở file lần đầu, ở đây yên tâm vì tôi nói là nguồn gốc tin cậy, rõ ràng (bạn hãy Google để đọc bài hướng dẫn cách tắt nhé).

Nếu vẫn không được nữa, bạn thử tải file ở chủ đề này: https://giaxaydung.vn/threads/nghi-...ng-viec-hoan-thanh-tai-kho-bac-nha-nuoc.99824

Nếu vẫn không được nữa thì bạn tải file Word rồi copy vào Excel và tự trình bày lại, và tình huống này thì rất tiếc là bạn đã không tham khảo được file Excel :)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top