Mở nhà máy gạch không nung

dmcgroup

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
22/10/11
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Mở nhà máy gạch không nung đã không còn là chủ để mới trong các diễn đàn nữa, Tuy nhiên em xin gửi các bác bài báo này, để hi vọng đẩy mạnh hơn vật liệu không nung, để đất nước phát triển bền vững và mạnh.

[h=2]
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam
Để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2011 về tình hình thực hiện Quyết định số 567/2010/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 và các Thông tư của Bộ Xây dựng; Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung. Cấm triệt để việc dùng đất sản xuất nông nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung; cấm nung gạch bằng lò thủ công; tăng cường triển khai Chương trình phát triển VLXKN từng bước thay thế vật liệu nung.
[/h]
Chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các Văn bản nói trên theo các nội dung sau:

Tình hình lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2005-2010; 2011-2015 tầm nhìn 2020. Tình hình nguyên liệu và quy hoạch vùng nguyên liệu để sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn. Tình hình đầu tư và sản xuất gạch ngói nung và vật liệu xây không nung trên địa bàn (số liệu lập theo biểu mẫu). Kết quả thực hiện lộ trình xoá bỏ, chuyển đổi các lò gạch thủ công sang lò có công nghệ tiên tiến. Tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng VLXD, việc thực hiện chứng nhận hợp qui và công bố hợp qui, được qui định tại 04 Thông tư nói trên. Các khó khăn vướng mắc và kiến nghị .

Lò gạch thủ công
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết: Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố và kết quả khảo sát tại một số địa phương cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các Quyết định trên. Đến thời điểm giữa năm 2011, một số địa phương đã loại bỏ được hầu hết các lò thủ công và phấn đấu loại bỏ hoàn toàn các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung, khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) như: tỉnh Hải Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bắc Ninh... và thành phố Hồ Chí Minh. Một số tỉnh đã xây dựng lộ trình để triển khai thực hiện, song nhiều tỉnh thực hiện các Quyết định trên còn hạn chế, có một số tỉnh vẫn tồn tại lò thủ công ngay trong, ven thành phố, thị xã, thị trấn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, huỷ hoại cây trồng vật nuôi, gây bức xúc trong xã hội như: Vĩnh Long, An Giang... ở một số tỉnh, tổng số lò thủ công sản xuất gạch ngói còn rất lớn như: An Giang, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đồng Tháp, Vĩnh Long... . Đặc biệt có tỉnh trước đây đã xoá bỏ lò nung gạch thủ công một cách triệt để, song mấy năm gần đây lại phát triển nhiều trở lại như tỉnh Thái Bình.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top