Một số dạng bị động hay gặp trong tiếng Anh

saielight

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Tham gia
12/4/17
Bài viết
392
Điểm tích cực
4
Điểm thành tích
16
Tuổi
31
Khi học về ngữ pháp tiếng Anh, câu bị động là một trong các loại câu mà ta thường dùng nhiều nhất. Vậy hãy cùng xem qua các cấu trúc bị động thường gặp trong tiếng Anh nhé.

Xem thêm: cách phát âm s

Điều kiện đối với câu chủ động để có thể biến đổi thành câu bị động

- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có tân ngữ theo sau)

- Các tân ngữ (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng

QUY TẮC

Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động trong tiếng Anh ta làm theo các bước sau:

- Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.

- Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

- Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau by trong câu bị động.

- Biến đổi động từ chính trong câu chủ động thành V3/ED (Past Participle) trong câu bị động.

- Thêm Tobe vào trước V3/ED trong câu bị động (Tobe phải chia theo thì của động từ chính trong câu chủ động và chia theo số ít hay số nhiều của tùy thuộc vào chủ từ trong câu bị động).

CHÚ Ý:

- Các nội động từ (động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

e.g.: The sun rises in the East.

- Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động.

e.g.: The US takes charge. (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm).

- Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with.

e.g.: The bird was shot with the gun

nhưng The bird was shot by the hunter.

- Trong một số trường hợp to be/to get + V3/ V-ed hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

+ Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

e.g.: Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

+ Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy.

Xem thêm: phát âm đuôi ed

e.g.: - The little boy gets dressed very quickly.

A: Could I give you a hand with these tires.

B: No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

- Động từ trong câu chủ động có giới từ đi kèm

+ Chúng ta không thể tách giới từ khỏi động từ mà nó đi cùng. Ta đặt giới từ đó ngay sau động từ trong câu bị động.

E.g.: – Someone broke into our house. → Our house was broken into.

– The boys usually picks her up. → She is usually picked up by the boys.

I. Các công thức bị động cụ thể của các thì:

1. Đối với Hiện tại đơn: S +am/is/are + V3/ED

E.G.: English is spoken here.

2. Đối với Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are being + V3/ED

E.G.: The house is being painted.

3. Đối với Hiện tại Hoàn thành: S +have/has been + V3/ED

E.G.: The jacket hasn’t been worn for years.

4. Đối với Quá khứ đơn: S + was/were +V3/ED

E.G.: This room was cleaned yesterday.

5. Đối với Quá khứ tiếp diễn: S + was/were being+V3/ED

E.G.: The cake was being baked by my sister.

6. Đối với Quá khứ hoàn thành: S +had been + V3/ED

E.G.: All the documents had been destroyed when we arrived.

7. Đối với Tương lai đơn: S + will be+V3/ED

E.G.: You will be told when the time comes.

8. Đối với Tương lai tiếp diễn: S +will be being + V3/ED

E.G.: Talks will be being held at this time in this year.

9. Đối với Tương lai gần: S +am/is/are going to be + V3/ED.

E.G.: She is going to be bought a gift.

Chú ý: Đôi khi “get” có thể được dùng thay thế cho “be" để diễn tả những sự việc gây bất ngờ hoặc khó chịu.

Xem thêm: cách viết số thứ tự trong tiếng anh
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top