Nhà làm việc 20x40 m2, cột BTCT, dàn mái thép chữ I300x180x8x6, xà gồ chữ C200x50x20x2

fortune...

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Nhà làm việc 20x40 m2 phụ vụ cho công trường, cột BTCT, dàn mái thép. Mình không tính toán mà chỉ vẽ theo kinh nghiệm. Không biết có phù hợp không. Mong được góp ý kiến thêm ạ (có file BV đính kèm). Mong mọi người tư vấn thêm liên kết tại 02 chi tiết CT 01 và CT 02 (vì phần kệt cấu thép mình không chuyên). ^^ Chân thành!
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top