Nhờ Diễn đàn cho xin TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

NGUYỄN CHÍ TÂM

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Em chỉ có tiêu chuẩn 4085: 1985 trước đây. Không biết khi thay thế có thay đổi nội dung không?
Nên nhờ diễn đàn up lên để các anh chị khác cùng áp dụng .
 

NGUYỄN CHÍ TÂM

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Hình như TCVN 4085:1985 đã đổi thành 4085:2011 rồi đó

Bạn nghiên cứu xem co phai la thay thế không? Mình lên mạng thì thấy có TCVN 4085:2011 (trang thu vien phap luat)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top