Những vướng mắc trong quyết toán công trình thuộc chương trinh 135

huynhsonhp

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
28/9/07
Bài viết
18
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
37
Tôi tên: Nguyễn Văn Nhị
Hiện đang công tác tại: Bộ phận quyết toán vốn ĐTXD CB của Phòng Tài Chính – KH hiện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Năm 2005 và 2006 lãnh đạo đơn vị có phân công tôi nhận một số hồ sơ quyết toán các công trình thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện do BQL các dự án ĐT&XD huyện Sơn Tây gửi đến. Trong quá trình thẩm tra hồ sơ tôi thấy vướng mắc một số chi phí đầu tư cấu thành trong dự án nên không thể thẩm tra quyết toán được mãi đến nay các công trình này cũng chưa trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
* Cơ sở thẩm tra chi phi thuộc Chương trình 135:
Ngày 25 tháng 10 năm 2000 Bô Xây dựng có ban hành Thông tư số 12/2000/TT-BTC Hướng dẫn quản lý cho phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135. Tại phần II mục 4 “Chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước áp dụng theo quy định tại phụ lục số 2.
Riêng đối với khối lương xây lắp do xã tự làm (nhận thực hiện khối lương trọn gói) thì chi phí chung được tính bằng 40% của mức chi phi chung theo quy định. Việc sử dụng khoản chi phí này được lập dự toán riêng và phải được UBND cấp huyện phê duyệt trên cơ sở thực tế thực hiện”.
* Các vướng mắc như sau:
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng chi phí chung vẩn tính theo 40%. Trong quá trình triển khai thi công nhân dân địa phương không đảm nhận khối lượng này. Đơn vị thi công lập quyết toán tính chi phí chung vẩn 40% nhưng UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng giao cho UBND xã đảm nhận. Hồ sơ quyết toán hoàn công của đơn vị thi công vẫn lập lên giá trị này giao do UBND xã đảm nhận nhưng chi phí chung vẩn tính theo phụ lục số 2 (không tính 40% chi phí chung). UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng chi phí chung tính theo phụ lục số 2. Trong quá trình triển khai thi công nhân dân địa phương không đảm nhận khối lượng này nhưng tham gia ngày công và được đơn vị thi công thanh toán bằng tiền mặt số ngày công tham gia và được UBND xã xác nhận, nhưng UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.

Với những vướng mắc trên nay tôi viết thư này kính đề nghị Bộ xây dựng hướng dẫn giúp cho tôi để tôi hoàn thanh nhiệm vụ./.
Xin chân thành cảm ơn./.
Chào thân ái.
Sơn Tây, ngày 11 tháng 3 năm 2008
Người viêt
Nguyễn văn Nhị

+ Địa chỉ: Phòng Tài Chính – KH, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
+ Điện thoại: 055 868207 - 0982844991
 

hongcong

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
4/2/08
Bài viết
23
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
6
Tuổi
42
Bác đã có thư hỏi Bộ xây dựng thế nào cũng được trả lời, trước đây em có vấp khoảng 20 công trình 135 ở vấn đề này ( năm 2004), em có ý kiến đóng góp nhỏ với bác thế này:
Trước hết dự án 135 của Chính phủ là dự án có hiệu quả xã hội rất cao (dự án xóa đói giảm ngèo, xóa bỏ trường học tranh tre, nứa lá ...) nến tinh thần chung của dự án là: ưu đãi cho phần thuế GTGT ( hình như là bỏ phần thuế giá trị gia tăng đúng không bác). Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo điều kiện cho các lao động nhà rỗi địa phương nển mới có phần do địa phương đảm nhận. Nhưng các địa phương lại nhìn nhận chưa sau sắc ở phần hướng dẫn của TT12/2000/TT-BTC "Riêng đối với khối lương xây lắp do xã tự làm (nhận thực hiện khối lương trọn gói) thì chi phí chung được tính bằng 40% của mức chi phi chung theo quy định. Việc sử dụng khoản chi phí này được lập dự toán riêng và phải được UBND cấp huyện phê duyệt trên cơ sở thực tế thực hiện" Các địa phương cứ nghĩ rằng (mà thực tế ở chỗ bác là như thế). Làm xong trên cơ sở thực tế thực hiện lập quyết toán trình duyệt, như vậy là không đúng rồi, ở đây nội dung phần này phải là: Khi được ghi danh mục và kế hoạch vốn, Chủ đầu tư (UBND xã đúng không bác) phải xem xét những phần việc mà địa phương tự thực hiện, cân đối tình hình thực tến những phần việc địa phương có thể đảm nhận, đề nghị các đơn vị có chuyên môn lập dự toán xin UBND huyện phê duyệt, lúc đó có triển khai quyết toán mới duyệt được. Ở công trình của bác theo em bác nên cho tất cả các báo cáo QT vốn của xã đi kiểm toán độc lập sau đó mới trình duyệt quyết toán ( tuy phí kiểm toán hơi ít, hình như em không nhầm là vẫn tính theo TT45, không quá 1,250,000 đ/ct đúng không bác) nên tập hợp tất các CT 135 của huyện làm 1 lần cho tiện cũng như đảm bảo chi phí KT cho dơn vị KT độc lập.
 
V

Van Gan

Guest
Xin hỏi công trình 135 thực hiện năm 2009 thì những thuế nào được giảm và giảm bao nhiêu?
Việc giảm thuế được thực hiện theo văn bản nào?
Mong nhận được tư vấn của các anh chị.
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Tham gia
21/11/07
Bài viết
1.518
Điểm tích cực
757
Điểm thành tích
113
Nơi ở
Cư M'gar - Đắk Lắk
* Các vướng mắc như sau:
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng chi phí chung vẩn tính theo 40%. Trong quá trình triển khai thi công nhân dân địa phương không đảm nhận khối lượng này. Đơn vị thi công lập quyết toán tính chi phí chung vẩn 40% nhưng UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng giao cho UBND xã đảm nhận. Hồ sơ quyết toán hoàn công của đơn vị thi công vẫn lập lên giá trị này giao do UBND xã đảm nhận nhưng chi phí chung vẩn tính theo phụ lục số 2 (không tính 40% chi phí chung). UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.
- Có dự toán công trình đơn vị tư vấn lập và được cơ quan chuyên môn thẩm tra, phần nhân dân địa phương được tách riêng chi phí chung tính theo phụ lục số 2. Trong quá trình triển khai thi công nhân dân địa phương không đảm nhận khối lượng này nhưng tham gia ngày công và được đơn vị thi công thanh toán bằng tiền mặt số ngày công tham gia và được UBND xã xác nhận, nhưng UBND cấp Huyện không phê duyệt giá trị đảm nhận này.
Phần chi phí chung được xác định như sau:
- Phần do đơn vị thi công thực hiện thì chi phí chung được xác định theo hệ số theo thông tư quy định của bộ xây dựng.
- Phần người dân của UBND xã thực hiện thì chi phí chung tính 40% theo hệ số.
- Việc công ty nhận thầu đứng ra làm và thuê lại nhân công trong xã thực hiện thì phần chi phí chung vẫn phải tính theo hệ số trong văn bản quy định. Còn sau này công ty xây dựng đó phải hoàn thiện sổ sách kế toán của công ty đối các hóa đơn đầu vào của công trình này.
Thân chào
 

nemokendy

Thành viên mới
Tham gia
11/6/13
Bài viết
2
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
bác đã có thư hỏi bộ xây dựng thế nào cũng được trả lời, trước đây em có vấp khoảng 20 công trình 135 ở vấn đề này ( năm 2004), em có ý kiến đóng góp nhỏ với bác thế này:
Trước hết dự án 135 của chính phủ là dự án có hiệu quả xã hội rất cao (dự án xóa đói giảm ngèo, xóa bỏ trường học tranh tre, nứa lá ...) nến tinh thần chung của dự án là: ưu đãi cho phần thuế gtgt ( hình như là bỏ phần thuế giá trị gia tăng đúng không bác). Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo điều kiện cho các lao động nhà rỗi địa phương nển mới có phần do địa phương đảm nhận. Nhưng các địa phương lại nhìn nhận chưa sau sắc ở phần hướng dẫn của tt12/2000/tt-btc "riêng đối với khối lương xây lắp do xã tự làm (nhận thực hiện khối lương trọn gói) thì chi phí chung được tính bằng 40% của mức chi phi chung theo quy định. việc sử dụng khoản chi phí này được lập dự toán riêng và phải được ubnd cấp huyện phê duyệt trên cơ sở thực tế thực hiện" các địa phương cứ nghĩ rằng (mà thực tế ở chỗ bác là như thế). Làm xong trên cơ sở thực tế thực hiện lập quyết toán trình duyệt, như vậy là không đúng rồi, ở đây nội dung phần này phải là: Khi được ghi danh mục và kế hoạch vốn, chủ đầu tư (ubnd xã đúng không bác) phải xem xét những phần việc mà địa phương tự thực hiện, cân đối tình hình thực tến những phần việc địa phương có thể đảm nhận, đề nghị các đơn vị có chuyên môn lập dự toán xin ubnd huyện phê duyệt, lúc đó có triển khai quyết toán mới duyệt được. ở công trình của bác theo em bác nên cho tất cả các báo cáo qt vốn của xã đi kiểm toán độc lập sau đó mới trình duyệt quyết toán ( tuy phí kiểm toán hơi ít, hình như em không nhầm là vẫn tính theo tt45, không quá 1,250,000 đ/ct đúng không bác) nên tập hợp tất các ct 135 của huyện làm 1 lần cho tiện cũng như đảm bảo chi phí kt cho dơn vị kt độc lập.


bác cho e hỏi thông tư 45 mà bác nói ở đây là thông tư nào ạ ?(ngày tháng,ai ban hành?)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top