Nội dung của chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.013
Điểm tích cực
6.327
Điểm thành tích
113
Theo điểm a, khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của chính phủ:
Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 1 nội dung của Tổng mức đầu tư. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:
- Chi phí bồi thường về đất
- Chi phí bồi thường về nhà, công trình trên đất
- Chi phí bồi thường các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và
- Chi phí bồi thường khác theo quy định;
- Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;
- Chi phí tái định cư;
- Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có);
- Chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

Phần mềm GPMB GXD chạy trên nền Excel, kế thừa nền tảng của Dự toán GXD, nên sẽ phát triển theo hướng hỗ trợ người sử dụng xác định đủ các nội dung chi phí trên thuận lợi, tự động, nhanh chóng, đơn giá và đúng quy định.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top