Nội dung thẩm tra TKBVTC và dự toán ?

  • Khởi xướng chuotdong
  • Ngày gửi
C

chuotdong

Guest
Các bạn cho mình hỏi, đơn vị thẩm tra lại hồ sơ TK và dự toán thấy dự toán còn nhiều sai sót thì có phải tính lại cho đúng ko ? (nhiều khi ko thể) vậy trong văn bản thẩm tra chỗ ghi "c) Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình." theo Nghị định 16 yêu cầu thì là giá trị nào: giá trị của đơn vị lập Thiết kế ?
 

Vinhtiencom

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Khi thẩm tra du toán nếu thấy khối lượng và giá trị sai lệch nhiều thì bên thẩm tra gửi hồ sơ để TV lập lại (chỉnh sửa theo thẩm tra)
Giá tri du toan lấy theo giá trị của đơn vị thẩm tra.
Vinhtiencom
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.521
Điểm thành tích
113
Các bạn cho mình hỏi, đơn vị thẩm tra lại hồ sơ TK và dự toán thấy dự toán còn nhiều sai sót thì có phải tính lại cho đúng ko ? (nhiều khi ko thể) vậy trong văn bản thẩm tra chỗ ghi "c) Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình." theo Nghị định 16 yêu cầu thì là giá trị nào: giá trị của đơn vị lập Thiết kế ?
Khi đơn vị thẩm tra phát hiện dự toán có nhiều sai sót thì phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho đúng, và đơn vị thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về việc chỉnh sửa này!

Khi trong văn bản thẩm tra, giá trị dự toán, tổng dự toán là giá trị của đơn vị thẩm tra sau khi đã thẩm tra.

Thân chào!
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
Các bạn cho mình hỏi, đơn vị thẩm tra lại hồ sơ TK và dự toán thấy dự toán còn nhiều sai sót thì có phải tính lại cho đúng ko ? (nhiều khi ko thể) vậy trong văn bản thẩm tra chỗ ghi "c) Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình." theo Nghị định 16 yêu cầu thì là giá trị nào: giá trị của đơn vị lập Thiết kế ?
Chúng tôi cũng đã thẩm tra rất nhiều hồ sơ TKBVTC và dự toán, rất nhiều bộ hồ sơ chất lượng rất kém. Với những bộ hồ sơ như thế này chúng tôi thường mời chủ đầu tư lên làm việc, nêu rõ chất lượng của hồ sơ để chủ đầu tư làm việc với đơn vị thiết kế (nếu cần thiết đề nghị chủ đầu tư mời cả thiết kế đến làm việc) và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu thiết kế sử lại nếu không sửa lại thì đơn vị thẩm tra đánh giá tất cả những vấn đề còn tồn tại ở trong báo cáo thẩm tra, kể cả những vấn đề về dự toán. Thẩm tra theo điều 10 của nghị định 99/2007/NĐ-CP và theo điều 16/2005/NĐ-CP là kiểm tra sự phù hợp, chứ không có trách nhiệm phải là tính lại.
 
C

chuotdong

Guest
Thẩm tra theo điều 10 của nghị định 99/2007/NĐ-CP và theo điều 16/2005/NĐ-CP là kiểm tra sự phù hợp, chứ không có trách nhiệm phải là tính lại.
"Điều 10. Thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình
1. Chủ đầu tự tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình trước khi phê duyệt.
Nội dung thẩm tra bao gồm :
a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán chủ yếu với khối lượng thiết
kế;
b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây
dựng công trình,định mức tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn v& dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình;
c) Xác định giá trị dự toán công trình."
 

dothanhchung03

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Các anh chị cho tôi hỏi: Trong văn bản số: 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư công trình. Tại mục 3.4 Hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình có đưa ra bảng tính tỷ lệ % chi phí thẩm tra. Vậy tỷ lệ đó được xác định riêng cho từng lần thẩm tra (thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công; dự toán thiết kế kỹ thuật, dự toán thiết kế thi công) hay cho toàn bộ quá trình thẩm tra.
Mong được các anh chi sớm hồi âm.
Xin cảm ơn!
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
Các anh chị cho tôi hỏi: Trong văn bản số: 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư công trình. Tại mục 3.4 Hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình có đưa ra bảng tính tỷ lệ % chi phí thẩm tra. Vậy tỷ lệ đó được xác định riêng cho từng lần thẩm tra (thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công; dự toán thiết kế kỹ thuật, dự toán thiết kế thi công) hay cho toàn bộ quá trình thẩm tra.
Mong được các anh chi sớm hồi âm.
Xin cảm ơn!
Ngay trong 1751 đã nói rõ đây là định mức của thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có thiết kế 3 bước; thảm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế một bước và 2 bước. Còn đối với thẩm tra TKBVTC của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước thì phải lập dự toán. Vậy hiểu là đây chỉ là mỗi lần thẩm tra thôi, không thể là toàn bộ thẩm tra của hồ so có yêu cầu thiết kế ba bước đây bạn ạ.
 

dothanhchung03

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Trân thành cảm ơn chị!
Như vậy trong dự toán đối với các công trình có thiết kế 3 bước ta phải tính 2 lần phí thẩm tra đối với thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, dự toán thiết kế kỹ thuật; lần thứ hai là đối với thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công, dự toán thiết kế thi công. Phí của 2 lần này hoàn toàn độc lập với nhau phải không ạ.
Mong chị cho em lời nhận định về vấn đề trên.
Xin cảm ơn!
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Bài viết
456
Điểm thành tích
28
Trân thành cảm ơn chị!
Như vậy trong dự toán đối với các công trình có thiết kế 3 bước ta phải tính 2 lần phí thẩm tra đối với thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, dự toán thiết kế kỹ thuật; lần thứ hai là đối với thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công, dự toán thiết kế thi công. Phí của 2 lần này hoàn toàn độc lập với nhau phải không ạ.
Mong chị cho em lời nhận định về vấn đề trên.
Xin cảm ơn!
Chính xác, với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước thì phải tính 2 lần thẩm tra; Thảm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra TKBVTC. Chi phí 2 lần khác nhau.
 

THETHU

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Quy định thẩm tra thiết kế. Theo quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng công trình, việc xác định chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán được xác định theo mục 3.5 như sau:

3.5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước

3.5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 15 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Trường hợp công việc thiết kế được thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 15 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu được duyệt và điều chỉnh với hệ số K = 0,9.

3.5.2. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ (nếu có) xác định bằng lập dự toán
 

Phuongthaona92

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Anh chị cho tôi hỏi , đối với công trình 3 bước. Có cần thẩm tra Thiết kế cơ sở không ?
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.794
Điểm thành tích
113
@Phuongthaona92 quy định của Luật Xây dựng số 50
Theo Điều 56. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
"1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư. "
Theo Điều 58. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng
"1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm thẩm định thiết kế cơ sở và nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng."
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.894
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom