Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD 9.2.1Plus

No permission to download

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.119
Điểm tích cực
6.322
Điểm thành tích
113
nguyentheanh updated Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD with a new update entry:

Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa cứng. Bản dùng với Office 32bit. Phiên bản này cải tiến các vấn đề sau:
- Dữ liệu tính giá nhân công và lương thợ điều khiển máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công và lương thợ điều khiển máy.
- Bảng giá nhân công (sheet Nhan cong)...
Read the rest of this update entry...
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.119
Điểm tích cực
6.322
Điểm thành tích
113
nguyentheanh updated Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD with a new update entry:

Phần mềm Dự toán GXD khóa cứng 32bit giá nhân công và lương thợ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Phần mềm Dự toán GXD 9.2 plus khóa cứng, dùng với Office 32bit. Phiên bản ngày 20/06/2015 cải tiến thêm phần bù chênh lệch nhân công.

- Dữ liệu tính giá nhân công và lương thợ điều khiển máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD về giá nhân công của Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu tính giá nhân công được phân thành nhóm 1, nhóm 2 theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BXD
- Chọn địa điểm thi công xây dựng trong sheet Ts sẽ tự chọn mức lương đầu vào để tính giá nhân công và lương thợ điều...
Read the rest of this update entry...
 

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Team xem lại định mức vữa C3327 có nhầm lẫn về định mức phụ gia siêu dẽo, là 4,8 chứ ko phải là 48kg/m3, tính ra giá phụ gia cao hơn giá bêtông
 

huonggianggxd

Nhân viên Công ty Giá Xây Dựng
Tham gia
6/1/14
Bài viết
59
Điểm tích cực
34
Điểm thành tích
18
Team xem lại định mức vữa C3327 có nhầm lẫn về định mức phụ gia siêu dẽo, là 4,8 chứ ko phải là 48kg/m3, tính ra giá phụ gia cao hơn giá bêtông
Chào bạn.
Chắc cũng không phải là nhầm lẫn gì đâu bạn.
Trong tập định mức 1776 phần cấp phối vữa bê tông có quy định
+ Đối với phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng mức
+ Đối với phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng mức
Hai tỷ lệ này định mức cho trong khoảng nên sẽ phụ thuộc vào địa phương khi công bố đơn giá sẽ tính ở 1 tỷ lệ nhất định nào đó, và thường đối với phụ gia dẻo hóa đang tính bằng 5% khối lượng xi măng trong bảng mức, còn phụ gia siêu dẻo đang tính bằng 10% khối lượng xi măng trong bảng mức
- Đối với vữa mác C3327, khối lượng xi măng trong bảng mức là 480kg, Phụ gia dẻo hóa tính 10% là bằng 48.
- Nếu thấy cao bạn có thể tự điều chỉnh vì định mức họ cũng chỉ để trong khoảng, không quy định cụ thể nên người dùng để sao cho hợp lý thôi ah.
Trân trọng!
 

cây_xoài

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
30/12/17
Bài viết
38
Điểm tích cực
31
Điểm thành tích
16
Tuổi
27
Nơi ở
Hà Nội
Chào bạn.
Chắc cũng không phải là nhầm lẫn gì đâu bạn.
Trong tập định mức 1776 phần cấp phối vữa bê tông có quy định
+ Đối với phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng mức
+ Đối với phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng mức
Hai tỷ lệ này định mức cho trong khoảng nên sẽ phụ thuộc vào địa phương khi công bố đơn giá sẽ tính ở 1 tỷ lệ nhất định nào đó, và thường đối với phụ gia dẻo hóa đang tính bằng 5% khối lượng xi măng trong bảng mức, còn phụ gia siêu dẻo đang tính bằng 10% khối lượng xi măng trong bảng mức
- Đối với vữa mác C3327, khối lượng xi măng trong bảng mức là 480kg, Phụ gia dẻo hóa tính 10% là bằng 48.
- Nếu thấy cao bạn có thể tự điều chỉnh vì định mức họ cũng chỉ để trong khoảng, không quy định cụ thể nên người dùng để sao cho hợp lý thôi ah.
Trân trọng!
Chào bạn, đã có 01 rồi sao lại vẫn áp dụng theo 1776 vậy.
Theo TT01 phần Định mức dự toán xây dựng công trình, phần Phụ lục "Định mức cấp phối vữa bê tông" (trang 437) có nêu ra:
+ Phụ gia dẻo hóa: giảm lượng nước trộn 5% đến 10%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 0,8% khối lượng xi măng.
+ Phụ gia siêu dẻo: giảm lượng nước trộn 12% đến 20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 1% khối lượng xi măng.
 

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Chào bạn.
Chắc cũng không phải là nhầm lẫn gì đâu bạn.
Trong tập định mức 1776 phần cấp phối vữa bê tông có quy định
+ Đối với phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng mức
+ Đối với phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng mức
Hai tỷ lệ này định mức cho trong khoảng nên sẽ phụ thuộc vào địa phương khi công bố đơn giá sẽ tính ở 1 tỷ lệ nhất định nào đó, và thường đối với phụ gia dẻo hóa đang tính bằng 5% khối lượng xi măng trong bảng mức, còn phụ gia siêu dẻo đang tính bằng 10% khối lượng xi măng trong bảng mức
- Đối với vữa mác C3327, khối lượng xi măng trong bảng mức là 480kg, Phụ gia dẻo hóa tính 10% là bằng 48.
- Nếu thấy cao bạn có thể tự điều chỉnh vì định mức họ cũng chỉ để trong khoảng, không quy định cụ thể nên người dùng để sao cho hợp lý thôi ah.
Trân trọng!
Tớ góp ý để hoàn thiện, chứ lỡ có ng áp dụng lại không hợp
ai đời tiền phụ gia hóa dẽo trong 1m3 bê tông lại gần tiền xi măng
 

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Chào bạn, đã có 01 rồi sao lại vẫn áp dụng theo 1776 vậy.
Theo TT01 phần Định mức dự toán xây dựng công trình, phần Phụ lục "Định mức cấp phối vữa bê tông" (trang 437) có nêu ra:
+ Phụ gia dẻo hóa: giảm lượng nước trộn 5% đến 10%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 0,8% khối lượng xi măng.
+ Phụ gia siêu dẻo: giảm lượng nước trộn 12% đến 20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 1% khối lượng xi măng.
kinh nghiệm cá nhân của tớ cũng chỉ 1% hơn hoặc ít một chút so với khối lượng xi măng
 

huonggianggxd

Nhân viên Công ty Giá Xây Dựng
Tham gia
6/1/14
Bài viết
59
Điểm tích cực
34
Điểm thành tích
18
Chào bạn, đã có 01 rồi sao lại vẫn áp dụng theo 1776 vậy.
Theo TT01 phần Định mức dự toán xây dựng công trình, phần Phụ lục "Định mức cấp phối vữa bê tông" (trang 437) có nêu ra:
+ Phụ gia dẻo hóa: giảm lượng nước trộn 5% đến 10%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 0,8% khối lượng xi măng.
+ Phụ gia siêu dẻo: giảm lượng nước trộn 12% đến 20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5% đến 1% khối lượng xi măng.
Chào bạn.
Câu hỏi của bạn 48kg phụ gia siêu dẻo là trong dữ liệu cũ của bên mình đang để theo Định mức 1776, còn trường hợp bạn nói dùng theo TT10 thì bên mình cũng đã có dữ liệu và phần phụ gia siêu dẻo bên mình cũng đang để mức 1%, bạn chọn lại dữ liệu theo ĐM TT10 nhé.
Trân trọng!
 

huonggianggxd

Nhân viên Công ty Giá Xây Dựng
Tham gia
6/1/14
Bài viết
59
Điểm tích cực
34
Điểm thành tích
18
kinh nghiệm cá nhân của tớ cũng chỉ 1% hơn hoặc ít một chút so với khối lượng xi măng
Do các bác công bố định mức thôi chứ còn dữ liệu bên mình thì cũng chỉ biết để theo định mức là có cơ sở nhất.
- Theo ĐM 1776 thì tỷ lệ phụ gia siêu dẻo trong dữ liệu đang để 10% thỏa mãn quy định không vượt quá 15% còn ng dùng có thể tự điều chỉnh lại
- Theo TT10 thì tỷ lệ phụ gia siêu dẻo trong dữ liệu đang để 1% thỏa mãn (0.5%-1%) còn người dùng cũng tự điều chỉnh cho phu hợp
Trong dữ liệu đang để ở 1 mức cố định để người dùng tham khảo thôi bạn nhé.
 

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
còn chỗ trong giá ca máy của TP Đà Nẵng theo Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng
Team xem lại giá nhiên liệu gốc, sử dụng trước hay sau thuế mà không thấy giống nhiên liệu của TP Đà Nẵng công bố
Của dự toán:
60975


Còn đây là của TP Đà Nẵng:
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top