Pháp luật có bắt buộc phải lập và phê duyệt dự toán của tất cả các gói thầu?

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Chủ đề cuối tuần mời anh chị em cùng trao đổi: Pháp luật có bắt buộc phải lập và phê duyệt dự toán của tất cả các gói thầu?
Tại điểm 2 điều 70 NĐ 85 có quy định xử lý tình huống:
"2. Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệtthì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt."
Vấn đề đặt ra là: Tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu hay chỉ những gói thầu có lập và phê duyệt dự toán mà gặp trường hợp trên thì xử lý như thế?
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Chủ đề cuối tuần mời anh chị em cùng trao đổi: Pháp luật có bắt buộc phải lập và phê duyệt dự toán của tất cả các gói thầu?
Tại điểm 2 điều 70 NĐ 85 có quy định xử lý tình huống:
"2. Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệtthì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt."
Vấn đề đặt ra là: Tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu hay chỉ những gói thầu có lập và phê duyệt dự toán mà gặp trường hợp trên thì xử lý như thế?
Em xin cảm ơn thầy đã đặt câu hỏi, em xin phép được trả lời câu hỏi của thầy như sau:
- Theo khoản 2 điều 10 của nghị định 85/2009/NĐ-CP, giá gói thầu xác định như sau:
2. Giá gói thầu
a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy định liên quan;
b) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin sau: giá trung bình theo thống kê các dự án đã thực hiện liên quan của ngành trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư của các dự án thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành; sơ bộ tổng mức đầu tư;
c) Trường hợp gói thầu gồm nhiều lô thì nêu rõ giá trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.


Như vậy có thể thấy rằng một số gói thầu chưa thể xác định giá bằng cách lập dự toán mà chỉ có thể ước tính hoặc lấy giá trung bình cộng của các dự án đã làm.
Kết luận: Không phải tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu mà chỉ những gói thầu có lập và phê duyệt dự toán mà gặp trường hợp trên thì xử lý theo điều 70, khoản 2.
 

haophuong80

Thành viên rất quan trọng (VIP)
Chủ đề cuối tuần mời anh chị em cùng trao đổi: Pháp luật có bắt buộc phải lập và phê duyệt dự toán của tất cả các gói thầu?
Tại điểm 2 điều 70 NĐ 85 có quy định xử lý tình huống:
"2. Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệtthì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt."
Vấn đề đặt ra là: Tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu hay chỉ những gói thầu có lập và phê duyệt dự toán mà gặp trường hợp trên thì xử lý như thế?
Theo em là tất cả các gói thầu được lập và phê duyệt thầy ạ!
Nếu không sang kho bạc không thanh toán được đâu ạ!
NĐ 85/2009 chưa nói rõ thì NĐ 112/2009 sẽ rõ hơn ạ!
 

thongktnl

Thành viên đang trên đà lên hạng cực kỳ nhiệt tình
Chủ đề cuối tuần mời anh chị em cùng trao đổi: Pháp luật có bắt buộc phải lập và phê duyệt dự toán của tất cả các gói thầu?
Tại điểm 2 điều 70 NĐ 85 có quy định xử lý tình huống:
"2. Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệtthì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt."
Vấn đề đặt ra là: Tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu hay chỉ những gói thầu có lập và phê duyệt dự toán mà gặp trường hợp trên thì xử lý như thế?
Theo Nghị định 85/2009:
Theo Khoản 3, điều 9: Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu:
3.Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có)
Theo Khoản 2, điều 10: Nội dung của gói thầu
2. Giá gói thầu
a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy định liên quan;
b) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin sau: giá trung bình theo thống kê các dự án đã thực hiện liên quan của ngành trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư của các dự án thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành; sơ bộ tổng mức đầu tư;
c) Trường hợp gói thầu gồm nhiều lô thì nêu rõ giá trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.


Như vậy, những gói thầu đã có dự toán thì duyệt dự toán gói thầu để xác định giá gói thầu. Còn những gói thầu chưa có dự toán duyệt, thì xác định giá gói thầu dựa trên giá trung bình, ước tính TMĐT... chứ ko nhất thiết phải duyệt dự toán (làm gì đã có có dự toán mà duyệt), các gói thầu này chỉ là lập và duyệt giá gói thầu thôi.
Các bác trao đổi thêm.
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Theo em là tất cả các gói thầu được lập và phê duyệt thầy ạ!
Nếu không sang kho bạc không thanh toán được đâu ạ!
NĐ 85/2009 chưa nói rõ thì NĐ 112/2009 sẽ rõ hơn ạ!
Tôi muốn bạn chỉ rõ hơn những quy định liện quan tại NĐ 112/2009 để mọi người tham khảo. Được chứ?
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tôi muốn bạn chỉ rõ hơn những quy định liện quan tại NĐ 112/2009 để mọi người tham khảo. Được chứ?
Bác nên đưa ra để mọi người thảo luận luôn, theo em những gói thầu mà lập dự toán được 100% thì tất cả dự toán của các gói thầu đều phải phê duyệt. Còn những dự toán chỉ ước tính, tham khảo công trình tương tự thì sao?
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Bác nên đưa ra để mọi người thảo luận luôn, theo em những gói thầu mà lập dự toán được 100% thì tất cả dự toán của các gói thầu đều phải phê duyệt. Còn những dự toán chỉ ước tính, tham khảo công trình tương tự thì sao?
Theo tôi hiểu, với quy định pháp luật về đấu thầu hiện nay thì đối với gói thầu xây lắp bắt buộc phải có dự toán được duyệt còn các gói thầu khác không bắt buộc. Không hiểu tôi hiểu thế có đúng không? Rất mong các bạn bổ khuyết nếu tôi nghĩ chưa hết nhé.
 

thongktnl

Thành viên đang trên đà lên hạng cực kỳ nhiệt tình
Theo tôi hiểu, với quy định pháp luật về đấu thầu hiện nay thì đối với gói thầu xây lắp bắt buộc phải có dự toán được duyệt còn các gói thầu khác không bắt buộc. Không hiểu tôi hiểu thế có đúng không? Rất mong các bạn bổ khuyết nếu tôi nghĩ chưa hết nhé.
Vậy còn gói thầu mua sắm hàng hóa thì thế nào ạ, em nghĩ cũng giống như gói thầu xây lắp chứ. Thêm nữa, với các gói thầu EPC thì sao, lúc đấy mới chỉ có tổng mức và TKCS, lấy đâu ra dự toán gói thầu để duyệt???
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Theo tôi hiểu, với quy định pháp luật về đấu thầu hiện nay thì đối với gói thầu xây lắp bắt buộc phải có dự toán được duyệt còn các gói thầu khác không bắt buộc. Không hiểu tôi hiểu thế có đúng không? Rất mong các bạn bổ khuyết nếu tôi nghĩ chưa hết nhé.
Thưa thầy, thực tế đối với các gói thầu xây lắp đang tạm hiểu là như vậy, nhưng cần phải có thêm ý của bạn thongktnl về các gói thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa, gói thầu EPC nữa. Theo em ngoài ra còn một số gói thầu tư vấn có thể lập được dự toán thì có thể phê duyệt dự toán (như khảo sát địa chất, đo căm mốc giới ...). Kính mong thầy và các anh em cho thêm ý kiến thảo luận để hoàn thiện hơn trong câu hỏi của thầy Quang nêu ra.
Trân trọng cảm ơn.
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Vậy còn gói thầu mua sắm hàng hóa thì thế nào ạ, em nghĩ cũng giống như gói thầu xây lắp chứ. Thêm nữa, với các gói thầu EPC thì sao, lúc đấy mới chỉ có tổng mức và TKCS, lấy đâu ra dự toán gói thầu để duyệt???
Thưa thầy, thực tế đối với các gói thầu xây lắp đang tạm hiểu là như vậy, nhưng cần phải có thêm ý của bạn thongktnl về các gói thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa, gói thầu EPC nữa. Theo em ngoài ra còn một số gói thầu tư vấn có thể lập được dự toán thì có thể phê duyệt dự toán (như khảo sát địa chất, đo căm mốc giới ...). Kính mong thầy và các anh em cho thêm ý kiến thảo luận để hoàn thiện hơn trong câu hỏi của thầy Quang nêu ra.
Trân trọng cảm ơn.
Cám ơn các bạn đã quan tâm trao đổi, vấn đề tôi đặt ra là PL có bắt buộc hay không. Đề nghị các bạn nghiên cứu và tiếp tục tham góp ý kiến nhé.
 

hunter225

Quản trị cấp cao
Cám ơn các bạn đã quan tâm trao đổi, vấn đề tôi đặt ra là PL có bắt buộc hay không. Đề nghị các bạn nghiên cứu và tiếp tục tham góp ý kiến nhé.
Em không hiểu ý của thầy PL ở đây là cái gì, NĐ 85 và luật đấu thầu là các văn bản pháp quy và được xem như tính pháp lý trong công việc đấu thầu, vậy chúng ta áp dụng 2 văn bản trên như vậy có thể nói là pháp luật quy định được không thầy ?
Em nghĩ vấn đề này đã được anh em trao đổi như trên dựa theo NĐ85, cũng có thể coi là pháp quy trong công tác đấu thầu.
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Em không hiểu ý của thầy PL ở đây là cái gì, NĐ 85 và luật đấu thầu là các văn bản pháp quy và được xem như tính pháp lý trong công việc đấu thầu, vậy chúng ta áp dụng 2 văn bản trên như vậy có thể nói là pháp luật quy định được không thầy ?
Em nghĩ vấn đề này đã được anh em trao đổi như trên dựa theo NĐ85, cũng có thể coi là pháp quy trong công tác đấu thầu.
Nếu theo luật và nghị định 85 thì em khẳng định như bài trước em đã viết "Pháp luật Không bắt buộc tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu mà chỉ những gói thầu có dự toán mới phải phê duyệt dự toán"
 

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Rất cám ơn các bạn về lòng say mê hiểu biết, tôi xin bày tỏ những suy nghĩ của tôi về chủ đề nêu ra để các bạn tham khảo thêm:
Vậy còn gói thầu mua sắm hàng hóa thì thế nào ạ, em nghĩ cũng giống như gói thầu xây lắp chứ. Thêm nữa, với các gói thầu EPC thì sao, lúc đấy mới chỉ có tổng mức và TKCS, lấy đâu ra dự toán gói thầu để duyệt???
Thưa thầy, thực tế đối với các gói thầu xây lắp đang tạm hiểu là như vậy, nhưng cần phải có thêm ý của bạn thongktnl về các gói thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa, gói thầu EPC nữa. Theo em ngoài ra còn một số gói thầu tư vấn có thể lập được dự toán thì có thể phê duyệt dự toán (như khảo sát địa chất, đo căm mốc giới ...). Kính mong thầy và các anh em cho thêm ý kiến thảo luận để hoàn thiện hơn trong câu hỏi của thầy Quang nêu ra.
Trân trọng cảm ơn.
Vấn đề là, giá gói thầu có thể được xác định trên cơ sở TMĐT dự án được duyệt nên không cần thiết phải đợi sau khi dự toán gói thầu được lập và duyệt mới có thể xác định giá gói thầu. Điều mấu chốt ở chỗ khi lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp PL đấu thầu quy định phải căn cứ vào "Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp)" (xem điều 23 NĐ 85) còn các gói thầu khác không có căn cứ này (ví dụ xem điều 15 NĐ 85) --> Chỉ gói thầu xây lắp PL bắt buộc phải có dự toán gói thầu được duyệt (để làm căn cứ lập HSMT) còn các gói thầu khác PL không bắt buộc. Chú ý: Tôi nói PL không bắt buộc không có nghĩa là PL cấm các gói thầu khác không được lập và duyệt dự toán gói thầu.

Em không hiểu ý của thầy PL ở đây là cái gì, NĐ 85 và luật đấu thầu là các văn bản pháp quy và được xem như tính pháp lý trong công việc đấu thầu, vậy chúng ta áp dụng 2 văn bản trên như vậy có thể nói là pháp luật quy định được không thầy ?
Em nghĩ vấn đề này đã được anh em trao đổi như trên dựa theo NĐ85, cũng có thể coi là pháp quy trong công tác đấu thầu.
Câu trả lời của tôi với đoạn bôi đỏ trong câu hỏi của em ở trên là được nhưng cần xem kỹ hơn các quy định cụ thể để tìm thấy mối liên hệ.

Nếu theo luật và nghị định 85 thì em khẳng định như bài trước em đã viết "Pháp luật Không bắt buộc tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu mà chỉ những gói thầu có dự toán mới phải phê duyệt dự toán"
Theo tôi, em mới nói đúng một phần đó là "Pháp luật Không bắt buộc tất cả các gói thầu đều phải lập và phê duyệt dự toán của gói thầu" nhưng còn vấn đề pháp luật bắt buộc gói thầuphải lập và phê duyệt dự toán gói thầu thì chưa có câu trả lời từ em!

Mong các bạn tiếp tục phê phán tôi những điều còn chưa hiểu đúng quy định pháp luật hiện hành.
 

vnd0110

Thành viên mới
vấn đề HOT này không thấy ai ý kiến nữa nhỉ :-?
Em vẫn đang thắc mắc là trước khi thực hiện lập HSMT có cần phải phê duyệt dự toán hay không (với gói thầu Mua sắm hàng hóa), hay chỉ cần phê duyệt đầu tư bao gồm kế hoạch đấu thầu là đủ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top