Quy chế lựa chọn nhà thầu

hieumos

Thành viên mới
Cơ quan mình đóng vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hợp đồng BT. Quan điểm chỗ mình là quy chế lựa chọn nhà thầu vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Quy chế lựa chọn được gửi đến cơ quan quản lý hợp đồng BT chấp thuận làm cơ sở để theo dõi, kiểm soát trong quá trình thực hiện
 

DauThauPro

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Cơ quan mình đóng vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hợp đồng BT. Quan điểm chỗ mình là quy chế lựa chọn nhà thầu vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Quy chế lựa chọn được gửi đến cơ quan quản lý hợp đồng BT chấp thuận làm cơ sở để theo dõi, kiểm soát trong quá trình thực hiện
Quy định tại VB nào vậy bạn?
Quy chế lựa chọn được gửi đến cơ quan quản lý hợp đồng BT chấp thuận làm cơ sở để theo dõi, kiểm soát trong quá trình thực hiện
 

vugiang2510

Thành viên mới
Các anh em cho ý kiến,
Tỉnh Hải Dương có một dự án Khu đô thị mới khoảng 19ha (chưa GPMB) và có Hồ sơ yêu cầu. Bên mình (là Công ty CP đã niêm yết trên sàn CK) đấu thầu và được lựa chọn là nhà đầu tư. Nguồn vốn bố trí cho Dự án này là vốn tự có của Doanh nghiệp và vay Ngân hàng. Hiện tại mình đàng soạn thảo Quy chế lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của Dự án này.
Mình xin hỏi: Quy chế này mình chỉ đưa ra 02 hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn và Tự thực hiện" có được không? Các tài liệu văn bản nào quy định?
Cám ơn anh em đã giúp đỡ.
 

knktxd

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Các anh em cho ý kiến,
Tỉnh Hải Dương có một dự án Khu đô thị mới khoảng 19ha (chưa GPMB) và có Hồ sơ yêu cầu. Bên mình (là Công ty CP đã niêm yết trên sàn CK) đấu thầu và được lựa chọn là nhà đầu tư. Nguồn vốn bố trí cho Dự án này là vốn tự có của Doanh nghiệp và vay Ngân hàng. Hiện tại mình đàng soạn thảo Quy chế lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của Dự án này.
Mình xin hỏi: Quy chế này mình chỉ đưa ra 02 hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn và Tự thực hiện" có được không? Các tài liệu văn bản nào quy định?
Cám ơn anh em đã giúp đỡ.
Quy chế này công ty bạn tự phê duyệt hay phải xin phép cơ quan nào. Nếu xin phép thì hỏi ý kiến cơ quan đó. Thông thường thì quy chế sẽ tuân thủ Luật Đấu thầu một cách tối đa.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top