Quy định về nhật ký thi công công trình

pmu108

Thành viên có triển vọng
Các Bác cho e hỏi nhật ký thi công công trình theo quy định của Nghị định 46/2015 và thông tư 26/2016 thì có phải đánh dấu trang, đóng dấu giáp lai, xác nhận của Chủ đầu tư ko ạ?

E thấy Thông tư 26 ghi là hình thức do các bên thoả thuận, vậy phải có biên bản thoả thuận đúng ko ạ?
 

minhkhoitl87

Thành viên có triển vọng
HƯỚNG DẪN VIẾT NHẬT KÝ THI CÔNG

Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi công và chất lượng công tác xây dựng.

Nhật ký chung ghi chép tình hình thi công từng công trình và hạng mục công trình riêng biệt. Trong trường hợp một nhóm công trình (nhóm nhỏ) cùng kiểu loại, được xây dựng đồng thời trên cùng một mặt bằng thi công thì có thể sử dụng một nhật ký chung cho cả nhóm.

Nhật ký chung do người phụ trách thi công công trình hoặc hạng mục công trình ghi chép từng ca, kể từ ngày đầu tiên xây dựng công trình.

Các tổ chức xây lắp chuyên môn hóa ghi chép những nhật ký công tác đặc biệt (do người phụ trách thi công ghi chép). Sau khi hoàn thành công việc, những nhật ký này phải được chuyển giao cho tổ chức nhận thầu chính.

Tờ đầu (trang đầu và trang thứ hai) của nhật ký chung do bộ phận quản lý chất lượng nội bộ tổ chức nhận thầu chính ghi chép.

Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình do người phụ trách thi công công trình (hạng mục công trình) ghi chép (bảng 1).

Trong bảng 2, phải liệt kê những biên bản nghiệm thu (Trình tự như trong danh mục HSCL và Bảng tiến độ chi tiết).

Phần nội dung (các trang bên trong) ghi chép diễn biến, tình hình thi công hàng ngày, đây là phần cơ bản của nhật ký chung. Trong phần này, phải ghi rõ tình hình thi công từng loại công việc, thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện.

Sổ NKTC xây dựng công trình phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của tổ chức xây dựng và chủ đầu tư, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng.

Khi bàn giao công trình để đưa vào sử dụng phải xuất trình NKTC xây dựng công trình cho Hội đồng nghiệm thu. Sau khi nghiệm thu bàn giao công trình, sổ NKTC xây dựng công trình phải chuyển giao cho cơ quan quản lý, lưu trữ theo quy định.
Có thể bạn quan tâm: Mẫu nhật ký thi công
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top