Quy trình kiểm tra, nghiệm thu vốn khác và PPP

namtrungbacviet

Thành viên có triển vọng
E đang được giao lập quy trình công trình bàn giao đưa vào sử dụng với công trình HTKT sử dụng vốn khác, công trình đầu tư theo hình thức PPP. Nhờ các cao thủ chỉ giáo giúp ạ.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top