Sử dụng hàm Text kết hợp hàm Vlookup để trả về kết quả hiển thị ngày tháng đúng định dạng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Dùng hàm vlookup để ghép hàm, kết quả trả về bị lỗi: ngày tháng không có định dạng như ý mà lại thành số. Cách xử lý như nào?

ngay-thang-trong-ham-vlookup.jpg

Giải pháp sau đây Bạn có thể áp dụng với phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD) hoặc với bất kỳ phần mềm GXD nào hoặc với bảng tính Excel bất kỳ:
Trước hàm Vlookup bạn thêm hàm text() vào.
Ví dụ: = TEXT(VLOOKUP(X4;list!A4:E6;3;0);"dd/mm/yyyy")

Hãy ghi nhớ để khi công việc cần đến thì sử dụng nhé. Nếu chưa hiểu bạn có thể tải file đính kèm bài này.
Sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD thì công việc lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công của bạn sẽ đỡ vất vả hơn, hiệu quả hơn, nhàn hơn mà hồ sơ lại đẹp và khoa học hơn.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top