Sử dụng lệnh Ctrl+Shift+V để paste công tác trong Dự toán GXD 10 như thế nào ?

sani

Thành viên có triển vọng
Sử dụng lệnh Ctrl+Shift+V để paste công tác trong Dự toán GXD 10 như thế nào ạ?
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Lệnh Ctrl + Shift +V trong Dự toán GXD gống với lệnh Ctrl+V thôi. Chỉ khác là Ctrl+Shift+V sửa lại định dạng cho đúng với phần mềm Dự toán GXD, bởi nhiều trường hợp định dạng bị lỗi.
Sau khi bạn copy gì đó, bạn bấm Ctrl + Shift + V để dán ra, sẽ gồm cả dữ liệu và định dạng. Ngoài ra bạn có thể kích phải chuột và chọn lệnh Paste công tác.
paste-cong-tac-to-hop-phim-Ctrl-Shift-V.jpg
 
  • Like
Các tương tác: sani

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top