Tài liệu đào tạo quản lý dự án của Ts Nguyễn Thanh Sang

sanguct

Thành viên mới
Tài liệu slide bài giảng lớp QLDA do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức. Xin gửi các học viên tham khảo thêm để thu hoạch từ bài giảng tốt hơn.

Chuyên đề 5: Quy định về quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn la động, môi trường lao động và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án.

Kích vào đây để tải tài liệu --> Download

Bài giảng của Giảng viên: Ts. Nguyễn Thanh Sang (Giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải)
Mail: sangutc@gmail.com
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top