Tài liệu về An toàn lao động

  • Khởi xướng MrHienNo1
  • Ngày gửi

thaiduylam

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
43
Điểm thành tích
8
Bảng phân tích an toàn hằng ngày trong xây dựng

Tài liệu an toàn lao động trong xây dựng có bài tập,ví dụ tính toán.:">
Anh Cường và Mr. Hiền ơi ! và các anh khác trong diễn đàn . Hiện nay do nhu cầu về an toàn lao động trong xây dựng là tiêu chí hàng đầu trong quá trình thi công . Công ty em dự định áp dụng cách quản lý an toàn lao động cập nhật từng ngày, từng công việc.Tức là sẽ làm 1 Bảng phân tích an toàn lao động hằng ngày trước khi tiến hành công việc thi công .Hiện nay để xây dựng Bảng phân tích an toàn đó , nhất là trong ngành xây dựng có nhiều công việc cần phải kiểm tra tính an toàn .Các anh có mẫu nào không ? Cho em xin với .Em xin chân thành cảm ơn .
 

nguyenhuutrinh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.214
Điểm thành tích
113
Anh chị nào có mãu nhật ký an toàn lao động cho em xin với ạ, em cảm ơn.
Theo mình thì trong nhật ký thi công, bạn đã phải ghi về công tác an toàn lao động rồi. Hướng dẫn của tỉnh mình là ghi nhật ký bao gồm các nội dung: Công việc thực hiện, nhân sự thực hiện, thiết bị, tiến độ và khối lượng thực hiện, điều kiện thời tiết, an toàn lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ và tất cả các phần việc khác phát sinh trong ngày cần đề cập trong NKTC.
 

namsafety

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lập bảng phân tích về an toàn trước khi làm việc

Bạn tham khảo form này nha, hy vọng sẽ giúp được bạn. Phân tích và đánh giá đúng mức độ nguy hiểm , các yếu tố tiềm ẩn gây mất an toàn là đã hạn chế một phần nguy cơ gây tai nạn lao động.
 

File đính kèm

quangtuan48

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Mau cam ket an toan lao dong

CÔNG TY TNHH

-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oo0oo---
ngày tháng năm 201
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG
Họ và tên :
Chức vụ :
Sinh ngày......... tháng…..năm ........
Số CMND: … Ngày cấp …/..…/ Cấp tại: .
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Đang làm việc tại công trình:
Từ ngày:......................... đến ngày:..................
Theo hợp đồng số :............................................. tại :…………………………………….
Trước khi vào làm việc tôi đã được học các quy định về an toàn lao động trong xây dựng bao gồm : Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong công tác ATLĐ; quy định chung; công tác bốc dỡ vận chuyển; công tác đào đất thủ công; công tác sản xuất vữa bê tông; công tác xây; công tác cốp pha, cốt thép và bê tông; công tác lắp dựng sử dụng và tháo dỡ các loại dàn giáo; kỹ thuật an toàn điện trên công trình xây dựng; sơ cứu người bị điện giật…
TÔI XIN CAM KẾT
1. Trong từng công việc được giao phải tuân thủ đúng các biện pháp thi công và biện pháp an toàn lao động và có trách nhiệm bảo ban hướng dẫn người trong tổ thực hiện tốt ATLĐ.
2. Sử dụng và bảo quản tốt những trang bị phòng hộ lao động.
3. Không tự động làm những công việc không được giao.
4. Từ chối không làm việc khi các trang bị phòng hộ lao động không đầy đủ hoặc không đảm bảo chất lượng quy định.
5. Nếu để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện tốt các quy định, các nội quy tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Chỉ huy trưởng công trình
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ phụ trách ATLĐ trên công trình của Nhà thầu
(Ký, ghi rõ họ tên) Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

quangtuan48

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
CÔNG TY TNHH


Số: 21 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty,
- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: giữa TNHH ................với Công ty TNHH ........... về việc “Thi công ..............”
QUYẾT ĐỊNH
“V/v Thành lập Ban An toàn lao động - Vệ sinh môi trường”
Điều 1: Nay quyết định thành lập Ban An toàn lao động - Vệ sinh môi trường trực thuộc Công ty để thực hiện gói thầu Thi công .................................. gồm những ông bà có tên sau đây:
Ông: . Kỹ thuật… Chức vụ: …
Ông: . Kỹ thuật Chức vụ: ….
Ông: ……. Công nhân Chức vụ: …
Ông: …. Công nhân…. Chức vụ: …
Ông: ……. Công nhân………. Chức vụ: ………..
Ông: N……. Công nhân………. Chức vụ: … ……..

Điều 2: Ban An toàn lao động - Vệ sinh môi trường có trách nhiệm thay mặt Công ty, Ban chỉ huy công trường trực tiếp điều hành mọi công việc liên quan đến An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình: “Thi công ................”, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác ATLĐ-VSMT … về Công ty, chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu và Giám đốc công ty về các quyết định của mình.
Điều 3: Các Phòng, Ban, bộ phận Công ty và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Ban ĐHDA, Ban QLDA
- Lưu VT, PKH GIÁM ĐỐC
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.895
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom