DailySatThep

Thành viên rất năng động
Tham gia
4/5/19
Bài viết
117
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
45
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
(Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ SẮT TẠI TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 9 NĂM 2020.
BÁO GIÁ ĐẠI LÝ THÉP TẠI TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 9 NĂM 2020.
(Bảng giá bán Đại lý cấp 1: Cập nhật ngày 17 tháng 09 năm 2020)

A/ SẮT HÌNH CHỮ U + SẮT CHỮ I + SẮT CHỮ H + SẮT XÀ GỒ
1, Sắt chữ u100*46*4,5; Sắt chữ u120*52*4,8 (Mác CT3; L=6m & 12m) = 12.450
2, Sắt chữ u140*58*4,9; Sắt chữ u160*64*5,0 (Mác CT3; L=6m &12m) = 12.550
3, Sắt chữ u180*68*7; Sắt chữ u200*76*5,2 (Mác SS400; L=6m &12m) = 13.590
4, Sắt chữ u200*73*7; Sắt chữ u200*80*7,5 (Mác SS400; L= 6m&12m) = 14.150
5, Sắt chữ u250*78*7,0; Sắt chữ u250*90*9 (Mác SS400; L= 6m&12m) = 14.680
6, Sắt chữ u300*85*7,0; Sắt chữ u300*90*9 (Mác SS400; L= 6m&12m) = 14.680
7, Sắt chữ I100*50*5; Sắt chữ I120*64*4,8 (Mác SS400 ; L= 6m&12m) = 13.450
8, Sắt chữ I150*75*5; Sắt chữ I200*100*5,5(Mác SS400; L= 6m&12m) = 13.400
9, Sắt chữ I194*150*6*9,0; Sắt chữ I198*149*5,5 (Mác SS400; L=12m) = 14.280
10, Sắt chữ I250*125*6*9,0; Sắt chữ I298*149*5,5(Mác SS400; L=12m) = 13.550
11, Sắt chữ I346*174*6*9x0; Sắt chữ I396*199*7, (Mác SS400; L=12m) = 14.280
12, Sắt chữ I300*150*6,5*9,0; Sắt chữ I400*200*8*13 (SS400 ; L=12m) = 13.550
13, Sắt chữ H100*100*6*8; Sắt chữ H125*125*6,5*9 ( SS400 ; L= 12m) = 14.150
14, Sắt chữ H200*200*8*12; Sắt chữ H150*150*7*10 (SS400 ; L= 12m) = 14.350
15, Sắt chữ H250*250*9*14; Sắt chữ H300*300*10*15 (SS400; L=12m) = 14.350
16, Sắt chữ H350*350*12*19; Sắt chữ H400*400*13*21 (SS40; L=12m) = 14.350
17, Sắt xà gồ: U100; U120; U150; U180; U200;U220; U300;U350; U400 = 13.350
18, Sắt xà gồ mạ kẽm: u100; u120; u150; u180; u200; u220; u 300; u 400 = 14.250
19, Sắt xà gồ mạ kẽm nhúng nóng C150; C180; C200; C250; C300; C400 = 20.300
B/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)
1, Sắt góc L40*40*5; L50*50*6; L65*65*8 (Mác SS400; L=6m & 12m) = 12.950
2, Sắt góc L75*75*9; L80* 10; L90*90*10 (Mác SS400 ; L=6m & 12m) = 12.950
3, Sắt góc L75*75*5; L75*75*6; L75*75*7 (Mác SS400; L=6m & 12m) = 12.750
4, Sắt góc L80*80*8; L80*80*7; L80*80*6 (Mác SS400; L=6m & 12m) = 12.800
5, Sắt góc L90*90*9; L90*90*8; L90*90*6 (Mác SS400; L=6m & 12m) = 12.800
6, Sắt góc L100*100*10; L100*100*8 ; L100*7 (SS400 ; L= 6m &12m) = 12.800
7, Sắt góc L100*100*12; L130*130*15; L125*125*14 (SS400; L=12m) = 12.800
8, Sắt góc L120*120*12; L120*120*10; L120*120*8 (SS 400 ; L=12m) = 13.150
9, Sắt góc L125*125*10; L125*125*12; L125*125*9 (SS 400 ; L=12m) = 13.880
10, Sắt góc L130*130*12; L130*130*10; L130*130*9 (SS400 ; L=12m) = 13.150
11, Sắt góc L150*150*10; L150*150*12; L150*150*15(SS400; L=12m) = 14.980
12, Sắt góc L175*175*12; L175*175*15; L175*175*17 (SS400;L=12m) = 16.450
13, Sắt góc L200*200*20; L200*200*25; L200*200*15 (SS400;L=12m) = 16.090
14, Sắt góc L100*100*10; L100*100*12; L100*100*9 (SS540 ; L=12m) = 13.650
15, Sắt góc L120*120*8; L120*120*10; L120*120*12 (SS540 ; L=12m) = 13.550
16, Sắt góc L125*125*12; L125*125*10; L:125*125*9 (SS540; L=12m) = 13.980
17, Sắt góc L130*130*9; L130*130*10; L130*130*12 (SS540 ; L=12m) = 13.550
18, Sắt góc L150*150*12; L150*150*15; L150*150*10(SS540; L=12m) = 15.050
19, Sắt góc L175*175*12; L175*175*15; L175*175*17(SS540; L=12m) = 16.950
20, Sắt góc L200*200*15; L200*200*20; L200*200*25(SS540; L=12m) = 16.750
C/ SẮT HỘP + SẮT ỐNG + HỘP KẼM + ỐNG KẼM
1, Sắt hộp 50*50; Sắt hộp 100*100 (dày 1,4 ly; 1,6 ly; 1,8 ly;2 ly; 2,3 ly) = 13.450
2, Sắt hộp 100*100; Sắt hộp 50*50 (dày 3 ly; 3,2 ly;3,5 ly; 4,0 ly; 4,5 ly) = 13.450
3, Sắt hộp 50*100; Sắt hộp 40*80 ( dày 1,4 ly; 1,5 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly) = 13.450
4, Sắt hộp 80*40; Sắt hộp 50*100 (dày 2,5 ly; 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4,0 ly) = 13.450
5, Sắt hộp 150*150; Sắt hộp 200*200 (dày 2 ly; 2,5 ly; 3 ly; 4 ly; 5,0 ly) = 14.850
6, Sắt ống D50; D60; D76; D80; D90; D100 (dày 2 ly; 2,5 ly; 3 ly; 4 ly) = 13.550
7, Sắt ống D120; D130; D150; D170; D200; D 220 (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly) = 14.250
8, Hộp kẽm 50*50; Hộp kẽm 100*100 (dày 1,4 ly; 1,5 ly; 1,8 ly; 2,0 ly) = 14.340
9, Hộp kẽm 80*40; Hộp kẽm 100*50 ( dày 1,4 ly; 1,5 l y; 1,8 ly; 2,0 ly) = 13.550
10, Hộp mạ kẽm nhúng nóng 50*100 và 100*100 (dày 2,3 ly; 3 ly; 4 ly) = 21.800
11, Hộp mạ kẽm nhúng nóng 150*150 và 200*200(dày 2 ly; 3 ly; 4,0 ly = 21.800
12, Hộp mạ kẽm nhúng nóng 200*100 và 200*150 (dày 2 ly ; 3 ly; 4 ly) = 21.800
13, Ống kẽm d59,9; d75,6; d88,3; d113,5 (dày 1,4 ly; 1,6 ly; 1,8 ly; 2 ly = 13.550
14, Sắt ống mạ kẽm nhúng nóng: D50; D60; D76;D90; D100 (đến 4 ly) = 21.800
15, Sắt ống mạ kẽm nhúng nóng : D130; D150; D200; D220 ( đến 5 ly) = 21.800
16, Phụ kiện sắt ống (Đai + Bịt đầu+ Nối ống) và sắt hộp (Bịt đầu, nối) = Liên hệ
D/ SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC (Mác CT3, SS400, C45)
1, Sắt vuông 10 đặc; Sắt vuông 12 đặc; Sắt vuông 14 đặc (SS400; 6m) = 12.650
2, Sắt vuông 16 đặc; Sắt vuông 18 đặc; Sắt vuông 20 đặc (SS400; 6m) = 12.750
3, Sắt tròn đặc phi 10; Sắt tròn đặc phi 12; Sắt tròn đặc phi 14 (SS400) = 12.880
4, Sắt tròn đặc phi 16; Sắt tròn đặc phi 18; Sắt tròn đặc phi 20 (SS400) = 12.880
5, Sắt tròn đặc phi 22; Sắt tròn đặc phi 24; Sắt tròn đặc phi 25 (SS400) = 12.880
6, Sắt tròn đặc phi 28; Sắt tròn đặc phi 30; Sắt tròn đặc phi 32 (SS400) = 12.880
7, Sắt tròn đặc phi 36; Sắt tròn đặc phi 40; Sắt tròn đặc phi 42 (SS400) = 13.200
8, Sắt tròn đặc phi 27; Sắt tròn đặc phi 34; Sắt tròn đặc phi 37 (SS400) = 13.330
E/ SẮT DẸT + SẮT BẢN MÃ + SẮT TẤM + MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
1, Sắt dẹt cán nóng 30*3; 30*4; 30*5; 30*6; 30*10 (Mác CT3; L=6m) = 12.880
2, Sắt dẹt cán nóng 40*4; 40*3; 40*5; 40*6; 40*10 (Mác CT3; L=6m) = 12.880
3, Sắt dẹt cán nóng 50*5; 50*4; 50*3; 50*6; 50*10 (Mác CT3; L=6m) = 12.880
4, Sắt dẹt cán nóng 60*6; 60*5; 60*4; 60*10; 60*12 (Mác CT3;Lx6m = 12.880
5, Sắt dẹt cán nóng 100*5; 100*6; 100*7; 100*8; 100*9; 100*10 (6m) = 12.880
6, Sắt bản mã cắt CNC từ sắt tấm dày: 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly; 12 ly = 13.300
7, Sắt tấm sắt theo quy cách bản vẽ dày: 5 ly; 6 ly; 7ly;8ly; 10 ly; 12 ly = 13.100
8, Mạ kẽm nhúng nóng sắt các loại ( Lớp mạ dày từ 60 đến 90 Micron) = 5.950
9, Sơn bề mặt (Làm sạch bề mặt bằng phun bi+Sơn chống rỉ+Sơn màu) = Liên hệ
*Ghi chú:
. Bảng giá Sắt Bán Buôn, giá cung cấp cho các Đại Lý Sắt, giá cung cấp cho các Dự Án,
giá cung cấp cho các Công Trình có hiệu lực từ ngày 17/09/2020, hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có Triết Khấu cho từng đơn hàng)
. Cung cấp đầy đủ “Chứng Chỉ Chất Lượng” và “CO, CQ” hàng hóa cho bên mua.
. Bên bán có “Xe Vận Chuyển” hàng đến kho hoặc chân công trường bên mua.
. Nhận đơn hàng “ Gia Công Cắt Thep Quy Cách” và “Gia Công Kết Cấu” các loại.
. Liên hệ mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
Mr. Việt (ĐT+Zalo: 0904.099.863 / 0912.925.032 / 038.454.6668)

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH
Giá sắt thép tại tỉnh Kiên Giang năm 2020..jpg

Gia sat goc v30; v40; v50; v60; v63; v70 nam 2020..jpg

Gia sat v100;  v125; v130; v150; V175 nam 2020..jpg
Gia sat v40; v50; v60; v63; v65; v75 ma kem nam 2020..jpg
25. Giá sắt lập là, sắt láp, sắt dẹt mạ kẽm năm 2020..jpg
22. Giá sắt vuông đặc mạ kẽm năm 2020..jpg
Thep Ong Kem (D50; D60; D76;D90; D110; D130; D150 nam 2020..jpg
Gia hop kem 40, 50, 100, 40x80, 50x100 nam 2020..jpg
Gia sat xa go C100; C120; C180; C200 ma kem nam 2020..jpg
Gia sat tam 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 16 ly nam 2020..jpg
14. Giá sắt hộp kẽm năm 2020..jpg
4. Giá sắt v mạ kẽm năm 2020..jpg

Tag: Giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Kiê
n Giang năm 2020. Tên công ty bán sắt thép tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại thành phố Rạch Giá Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt mạ kẽm tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Anh Biên tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ cơ sở mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Anh Minh tỉnh Kiên Giang năm 2020. Công ty bán sắt vuông đặc mạ kẽm (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Phú Quốc Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ mua sắt v mạ kẽm tại Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa điểm bán sắt chữ U mạ kẽm nhúng nóng tại KIên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt chữ i mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Gò Quao tỉnh Kien Giang năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt hộp mạ kẽm tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2020. Tên công ty bán sắt dẹt mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt hộp tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ đại lý sắt thép tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ doanh nghiệp bán sắt thép tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt tấm cắt theo quy cách tại tỉnh Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại thị trấn An Thới Phú Quốc năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt vuông mạ kẽm tại thị trấn Dương Đông Phú Quốc năm 2020. Tên công ty bán sắt thép tại xã Thổ Châu, Phú Quốc năm 2020. Địa điểm đại lý sắt thép tại xã Hòn Thơn Phú Quốc năm 2020. Tên công ty bán thép mạ kẽm tại xã Hàm Ninh Phú Quốc năm 2020. Giá sắt tròn mạ kẽm nhúng nóng tại xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang năm 2020. tên doanh nghiệp bán sắt thép mạ kẽm tại xã Cửa Dương Phú Quốc Kiên Giang năm 2020. Giá sắt thép tại xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang năm 2020. Địa chỉ bán sắt thép rẻ nhất tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc tỉnh Kiên Giang năm 2020. Tên công ty bán buôn sắt thép tại xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang năm 2020. Giá sắt phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 30; phi 32 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt phi 17; phi 24; phi 27; phi 34; phi 35; phi 37; phi 40 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18 Hòa Phát, Thái Nguyên tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 32 Hòa Phát, Thái Nguyên tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Địa chỉ đại lý thép xây dựng tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Địa điếm bán sắt xây dựng tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Địa chỉ mua thép xây dựng tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020.Giá sắt v40x3; v40x4; v40x5 mới nhất tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L40*3; L40*4; L40*5 mạ kẽm (Cắt quy cách) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v50x3; v50x4; v50x5; v50x6 mới nhất tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L50*3; L50*4; L50*5; L50*6 mạ kẽm (Cắt quy cách) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v60x4; v60x5; v60x6 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L60*4; L60*5; L60*6 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v63x4; v63x5; v63x6 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L63*4; L63*5; L63*6 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v65x5; v65x6; v65x8 mới nhất tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L65*5; L95*6; L65*8 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v70x5; v70x6; v70x7; v70x8 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L70*5; L70*6; L70*7; L70*8 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v75x9; v75x8; v75x7; v75x6; v75x5 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L75*5; L75*6; L75*7; L75*8; L75*9 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v80x6; v80x7; v80x8; v80x10 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L80*8; L80*6; L80*7; L80*10 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v90x9; v90x8; v90x7; v90x6; v90x10 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L90*10; L90*9; L90*8; L90*7; L90*6 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v100x10; v100x7; v100x8; v100x12 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L100*12; L100*10; L100*8; L100*7 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v120x12; v120x10; v120x8 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L120*8; L120*10; L120*12 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v125x125x12; v125x125x10; v125x9 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L125*125*10; L125*125*12; L125*125*9 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v130x12; v130x10; v130x9; v130x15 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L130*130*9; L130*130*10; L130*130*12 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v150x10; v150x12; v150x15 tháng 9 năm 2020 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang. Giá thép góc L150*150*12; L150*150*10; L150*15 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v175x175x12; v175x175x15; v175x175x17 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L175*175*12; L175*175*15; L175*175*17 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v200x200x15; v200x200x20; v200x200x25 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép góc L200*200*20; L200*200*15; v200*25 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v100; v120; v130; v150; v175 (Mác CT3; SS400) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt v100; v120; v130; v150; v175; v200 (Mác SS540) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u80 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u100x46x4,5 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép U100*46*4.5 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u120x52x4,8 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép U120*52*4.8 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u140x58x4,9 mới nhất tháng 9 năm 2020 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang. Giá thép U140*58*4.9 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u150x75x6.5x10 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u160x64x5 mới nhất tháng 9 năm 2020 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang. Giá thép U160*64*5 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u200x76x5,2; giá sắt u200x73x7 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép U200*76*5.2; giá thép U200*73*7 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u200x80x7,5; giá sắt u180x68x7 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép U200*80*7.5; giá thép U180*67*7 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u250x78x7; giá sắt u300x85x7 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép U250*78*7; giá thép U300*85*7 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá săt u80; u100; u120; u140; u160 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt u80; u100; u120; u140; u160 (Cắt theo quy cách) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i100x55x4,5x7,2 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I100*55*4.5*7.2 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i120x64x4,8x7,3 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I120*64*4.8*7.3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i150x75x5x7 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I150*75*5*7 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i200x100x5,5x8 mới nhất tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I200*100*5.5*8 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i194x150x6x9; giá sắt i198x99x4,5x7 mới nhất tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I194*150*6*9; giá thép I198*99*4.5*7 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i248x124x5x8; giá sắt i298x149x5,5x8 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép I248*124*5*8; giá thép I298*149*5.5*8 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i100; i120; i150; i200 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt i100; i120; i150 (Cắt theo quy cách) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt dẹt 30x3; 30x4; 30x5; 30x6; 30x10 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép dẹt 3*30; 3*40; 3*50; 3*60; 3*100 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt dẹt 40x3; 40x4; 40x5; 40x6; 40x10 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép dẹt 4*30; 4*40; 4*50; 4*60; 4*100 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt dẹt 50x3; 50x4; 50x5; 50x6; 50x10 tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép dẹt 5*30; 5*40; 5*50; 5*60; 5*100 (Mạ kẽm) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt dẹt 60x3; 60x4; 60x5; 60x6; 60x10; 60x12; 60x14; 60x16 tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá thép dẹt 6*30; 6*40; 6*50; 6*60; 6*100 (Mạ kẽm) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 40 (dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 40 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 50 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại tinh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 50 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3 ly; 3.2 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 100 dày 1.4 ly; 2.3 ly; 2 ly; 3.2 ly; 3 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 150 dày 2 ly; 23 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 150 dày 3 ly; 2 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 200 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 200 dày 3 ly; 4 y; 5 ly; 2 ly tháng 9 năm 2020 tại Tỉnh Kiên Giang. Giá sắt hộp 40*80 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 1.2 ly tại Quang Ninh tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 80*40 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp 50x100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 100*50 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp 100x150 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 150*100 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp 100*200 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá hộp kẽm 200*100 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt hộp 200*200; 100*200; 100*150; 150*150 mạ kẽm nhúng nóng tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt tấm 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly (Cắt theo quy cách) tại tỉnh Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020. Giá sắt tấm 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 20 ly (Cắt theo quy cách) tại Tỉnh Kiên Giang tháng 9 năm 2020.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top