Tập hợp các Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu CTXD

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
1. 14 TCN 59-2002-CT Thuỷ Lợi-KCBT va BTCT-Thi công và nghiệm thu
2. 22TCN 266 - 2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu Cầu - Cống
3. TCVN 3994-1985-Chống ăn mòn trong xây dựng
4. TCVN 4055-1985-Tổ chức thi công
5. TCVN 4085-1985-Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
6. TCVN 4087-1985-Sử dụng máy xây dựng-Yêu cầu bắc ninh
7. TCVN 4091-1985- Nghiệm thu công trình xây dựng
8. TCVN 4252-1988-Quy trình lập TKTCXD và TKTC
9. TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP TC và NT
10. TCVN 4452-1987-Ket cau BT va BTCT lap ghep
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
11. TCVN 4453-1995- Ket cau BT va BTCT toan khoi
12. TCVN 4459-1987-Pha tron va sung dung vua xd
13. TCVN 4517-1988-HT bao duong sua chua may xay dung
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
14. TCVN 4519-1988-He thong cap thoat nuoc trong va ngoai nha
15. TCVN 4528-1988-Ham duong sat va ham duong o to-QPTC va NT
16. TCVN 4606-1988-Duong ong dan dau va san pham dau-QPTC va NT
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
19. TCVN 5639-1991-Ng. thu thiet bi da lap xong-Ng. tac co ban
20. TCVN 5640-1991-Ban giao cong trinh xay dung
21. TCVN 5641-1991- Be chua bang BTCT
...
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
22. TCVN 5672-1992-HTTLTK-Ho so Thi cong-Yeu cau chung
23. TCVN 5674-1992-Cong tac hoan thien trong xay dung
24. TCVN 5718-1993-Mai va san BTCT trong CTXD-Yeu cau KT chong tham nuoc
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
25. TCXD 25-1991-Dat dan dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke
26. TCXD 27-1991-Dat thiet bi dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
27. TCXD 65-1989-QC su dung hop ly xi mang trong XD
28. TCXD 79-1980-Thi cong va nghiem thu cac cong tac nen mong
29. TCXD 159-1986-Trat da trang tri-Thi cong va nghiem thu
...
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
30. TCXD 170-1989-Ket cau thep-Gia cong lap rap nghiem thu
31. TCXD 180-1996-May nghien nguyen lieu-Sai so lap dat
32. TCXD 181-1996-Bang tai gau tai xich tai vit tai-Sai so lap dat
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
35. TCXD 184-1996-May quat-Sai so lap dat
36. TCXD 185-1996-May nghien bi-Sai so lap dat
37. TCXD 186-1996-Lo nung clinker kieu quay-Sai so lap dat
38. TCXD 187-1996-Khop noi truc-Sai so lap dat
39. TCXD 190-1996- Mong coc thiet dien nho
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
40. TCXD 196-1997-NCT-Thu tinh va kiem tra CL coc khoan nhoi
41. TCXD 197-1997-Nha cao tang-Thi cong coc khoan nhoi
42. TCXD 199-1997-NCT-Ky thuat che tao be tong mac 400-600
43. TCXD 200-1997-Nha cao tang-Ky thuat ve be tong bom
44. TCXD 201-1997-Nha cao tang-Ky thuat su dung giao treo
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
45. TCXD 202-1997-Nha cao tang-Thi cong phan than
46. TCXD 206-1998-Coc khoan nhoi-Yeu cau chat luong
47. TCXD 207-1998-Bo loc bui tinh dien-Sai so lap dat
48. TCXD 245-2000- Gia co nen dat yeu bang bac tham
49. TCXDVN 286-2003-Dong va ep coc-TC thi cong va nghiem thu
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
50. TCXDVN 296-2004-Dàn giáo - Yêu cầu về an toàn
51. TCXDVN 302-2004- Thi công chống nứt BT va BTCT duoi tac dong nong am
52. TCXDVN 303-2006-Cong tac hoan thien trong XD-Thi cong va nghiem thu
53. TCXDVN 303 -2004-Cong tac lat va lang-TC va NT
54. TCXDVN 305-2004- Be tong khoi lon-QPTC va NT
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
55. TCXDVN 313-2004- Thi công chống nưt BT và BTCT dưới tác động nóng ẩm
56. TCXDVN 318-2004-Bảo trì kết cấu BT và BTCT
57. TCXDVN 319-20-8-2004-Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho CTCN
58. TCXDVN 326-2004-Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu-Phụ lục C
58. TCXDVN 326-2004-Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu-Thay 197-1997
59. TCXDVN 351-2005-Quy trinh kỹ thuậtt quan trắc chuyển dịch ngang nhà

Mình không post được các tiêu chuẩn này lên bạn nào cần mình sẽ gửi mail cho
 

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
60. TCXDVN 357-2005-Nhà và công trình dạng thấp-Quy trình quan trắc đo nghiêng
61. TCXDVN 363-2006-KCBTCT-Đánh giá đo bền cấu kiện chịu uốn bằng pp thí nghiệm chất tải
62. TCXDVN 364-2006-TCKT đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa CT
63. TCXDVN 371-2006-Nghiem thu chat luong thi cong cong trinh xay dung
64. TCXDVN 372-2006-Ong BTCT thoat nuoc
65. TCXDVN 385-2006-PP gia co nen dat yeu bang tru dat xi mang
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
66. TCXDVN 387-2006-HT cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở-TC và NT
67. TCXDVN 387-2006-HT cấp khí đốt TT trong nhà ở-TC va NT-ruột
68. TCXDVN 389-207-Sản phẩm BT ửng lực trước-Yêu cầu kỹ thuật và NT
69. TCXDVN 390-2007-Kết cáu BT và BTCT lắp ghép-Quy phạm thi công và NT
70. TCXDVN 391- 2007-Bê tông yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
 

File đính kèm

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
456
Điểm tích cực
91
Điểm thành tích
28
60. TCXDVN 357-2005
61. TCXDVN 363-2006-KCBTCT
62. TCXDVN 364-2006
63. TCXDVN 371-2006
64. TCXDVN 372-2006
65. TCXDVN 385-2006
Nội dung các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Một số tiêu chuẩn không post được lên diễn đàn bạn nào cần để lại email mình sẽ gửi cho các bạn. Hy vọng tập hợp tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu này giúp ích cho các bạn trong công việc
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top