Tcvn 2682: 2008

huygiap

Thành viên mới
Xin hỏi là tiêu chuẩn xi măng poóc lăng hổn hợp TCVN 2682: 2008 đã được ban hành chưa? Bạn nào có tiêu chuẩn xin chia sẻ.
 

hungks08

Thành viên mới
đính thêm nội dung

xin chào. mình cũng đang cần biết thông tin về tiêu chuẩn TCVN 2682 : 2008 đã ban hành chưa. mình có it thông tin so sánh với tiêu chuẩn cũ
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top