TCXD ban hành kèm quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của BXD

  • Khởi xướng anhtuanhaisu
  • Ngày gửi
A

anhtuanhaisu

Guest
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của BXD ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và III. Xin gửi các bạn 06 files .pdf của phần Quy chuẩn này. Do dung lượng các files lớn nên mình sẽ chia làm nhiều lần upload. . .
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top