TCXD ban hành kèm quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của BXD

  • Khởi xướng anhtuanhaisu
  • Ngày gửi
A

anhtuanhaisu

Guest
Quy chuẩn Xây dựng tập II, bao gồm Chương số 11

Gửi bạn Quy chuẩn xây dựng Tập II, bao gồm Chương số 11 về Phòng chống cháy.
Thân ái.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top