TCXDVN 356: 2005 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

  • Khởi xướng doanbn
  • Ngày gửi
D

doanbn

Guest
TCXDVN 356 : 2005

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard


LỜI NÓI ĐẦU
TCXDVN 356 : 2005 thay thế cho TCVN 5574 : 1991.
TCXDVN 356 : 2005 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn,
Vụ Khoa học Công nghệ trình Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số ……………..


BỘ XÂY DỰNG
-------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34 /2005/QĐ-BXD ----------
Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :
TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn
thiết kế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo
Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp Đã ký
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN
Nguyễn Văn Liên

:-?Download tại đây nhé:-?

http://www.box.net/shared/g4v6n1lwk0
 
T

tantuan

Guest
Một số nội dung cần chú ý khi sử dụng Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
TS. Nguyễn Võ Thông
(Nguồn: Tạp chí KHCN Xây dựng, số 2/2006)
 

File đính kèm

cc16bk

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
17/11/09
Bài viết
11
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Cảm ơn bạn tantuan đã up file hữu ích này.
File này còn hạn chế về chính tả và cách trình bày, mình có chỉnh sửa lại cho đẹp hơn. Nội dung hoàn toàn như file trên. Mọi người down file của mình đọc cho dễ x(
 

File đính kèm

xuanquang05xd

Thành viên mới
Tham gia
28/10/09
Bài viết
4
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
33
Mình đã down về và trình bày lại cho rõ ràng hơn.Cái cũ trình bày khó in và theo dõi.Các bạn thick thì down về mà dùng nhé
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 356:2005

http://www.mediafire.com/?c34oaes4u51hq1u
 
Last edited by a moderator:

lht_84

Thành viên mới
Tham gia
23/2/08
Bài viết
3
Điểm tích cực
41
Điểm thành tích
13
Tuổi
36
Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1).

Bộ XD hủy bỏ 169 tiêu chuẩn xây dựng mà chưa ban hành tiêu chuẩn mới thì biết áp dụng tiêu chuẩn nào hả mấy bác?
 

File đính kèm

vongoctu

Thành viên mới
Tham gia
29/5/09
Bài viết
2
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
53
theo QĐ 212/QĐ-BXD, tiêu chuẩn 356:2005 hết hiệu lực thì tiêu chuẩn nào thay thế tiêu chuẩn này để thiết kế kết cấu BTCT? hay sử dụng bộ tiêu chuẩn cũ 5574:1991
 

hutathanh

Thành viên mới
Tham gia
22/5/10
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
35
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 về việc hủy bỏ tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) trong đó có tiêu chuẩn: TCXDVN 356: 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. Vậy tiêu chuẩn này đã hết hiệu lực nhưng bây giờ ko biết Bộ Xây dựng đã ban hành tiểu chuẩn mới để thay thế tiêu chuẩn 356-2005 chưa. Nếu có thì các bạn cho mình xin.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top