TCXDVN 372 : 2006 “ Ống bê tông cốt thép thoát nước"

  • Khởi xướng xman
  • Ngày gửi
X

xman

Guest

TCXDVN 372 : 2006 “ Ống bê tông cốt thép thoát nước" ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BXD ngày 05/7/2006 của Bộ Xây dựng
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top