Tham khảo Lập nhật ký bằng GXD theo bảng

Đinh Quang Đại

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Nếu lập nhật ký thi công, các bạn có thể tham khảo cách này trong phần mềm QLCL GXD. Áp dụng tương tự Báo cáo ngày. Báo cáo tuần.
 

Đinh Quang Đại

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Với hệ thống phần mềm này; 1 bạn có thể cân hết hồ sơ qlcl; nhật ký, báo cáo ngày, tuần tháng; nếu bạn nào biết nhiều cân luôn lập kế hoạch; thanh toán... vì dùng chung hệ thống số liệu.
 

Đinh Quang Đại

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
bạn cho mình xin link đc ko bạn. mình click vô ko xem đc
Hhttps://youtu.be/ZP-aEIAAde8
ban copy đoạn link này thử; Bỏ chữ H ở đầu thành https
 
Chỉnh sửa cuối:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top