Thêm hoặc bớt nội dung và phương pháp kiểm tra của từng công việc trên phần mềm QLCL GXD

Vũ Phương Anh

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Vấn đề: Trong quá trình thi công thực tế, để nghiệm thu 1 công việc thì tư vấn giám sát hay chủ đầu tư thường dùng các phương pháp kiểm tra để đánh giá mức độ đạt hay không đạt nghiệm thu của công việc đó. Ví dụ: Kiểm tra độ kín khít đối với ván khuôn, chủng loại kích thước đối với thép, phụ gia đối với bê tông, … Tùy vào đặc điểm từng công trình, tùy từng yêu cầu của chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế mà trong các công việc phải có thêm các phương pháp kiểm tra để đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu đặc trưng.
Giải quyết: Phần mềm QLCL GXD có khả năng linh động chèn thêm các phương pháp, tiêu chí kiểm tra cho từng công việc vào biên bản nghiệm thu. Ngoài ra phần mềm còn có tính năng lưu các phương pháp này vào cơ sở dữ liệu để có thể dễ dàng sử dụng trong lần sau.
Đăng kí sử dụng phần mềm: gxd.vn
Liên hệ: Phương Anh - 0975381900
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top