Theo quy định mới công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề?

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Câu hỏi: Theo quy định mới công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đầu tư xây dựng không?

Theo qui định tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì: "Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng".

Tuy nhiên, theo các qui định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không thấy có điều khoản nào quy định không cấp CCHN hoạt động xây dựng cho cá nhân là công chức Nhà nước.

Do Luật, Nghị định và Thông tư không cấm nên khi cá nhân là công chức nhà nước xin cấp chứng chỉ hành nghề thì được cấp bình thường.

P/s: Lẽ nào Công chức không hành nghề được. Công chức là phải giỏi hơn "thường dân" trong khoản hành nghề, làm nghề thật ấy chứ.
 

billgates

Thành viên mới
Theo mình, Các Nghị định thông tư mới hướng dẫn không nói đến thì vẫn áp dụng theo Thông tư cũ vẫn còn hiệu lực (vì Thông tư 12/2009/TT-BXD vẫn có hiệu lực). Do vậy "Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng"
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
@billgates kể từ ngày 01/9/2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXD sẽ có hiệu lực thì Thông tư số 12/2009/TT-BXD, Thông tư số 05/2010/TT-BXD, Thông tư số 22/2009/TT-BXD, Thông tư số 25/2009/TT-BXD sẽ hết hiệu lực (theo khoản 2, điều 31 Thông tư 17).

Các công chức chịu khó đợi đến hôm đó vậy (vì câu hỏi là "Theo quy định mới").
 

tieumaipt

Thành viên rất triển vọng
Nếu công chức muốn làm thêm ở ngoài thì mới cần chứng chỉ hành nghề còn nếu mà chỉ làm trong nhà nước thì cần chứng chỉ hành nghề làm gì ạ vì năng lực của cán bộ công chức được quy định trong luật cán bộ công chức chứ không quy đinh ở luật xây dựng ạ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top