Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

thanhtrungvo1989

Thành viên mới
Tham gia
14/3/17
Bài viết
4
Điểm tích cực
6
Điểm thành tích
1
Tuổi
31
Nội dung cơ bản của Thông tư này:

1. Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng:

- Theo Thông tư, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình nếu phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng cho các công trình sau:

+ Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường; và

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

Số tiền bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, và không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.

- Về phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải bồi thường mọi tổn thất công trình trong thời gian xây dựng, trừ các tổn thất khách quan theo quy định.

- Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Biểu phí ban hành tại Phụ lục 7. Tùy mức độ rủi ro của công trình mà công ty bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm tối đa 25%.

2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

- Thông tư quy định phải mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng cho nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình cấp II trở lên. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu tư vấn xây dựng khoản tiền mà nhà thầu tư vấn đã bồi thường cho bên thứ ba.

- Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8.

3. Bảo hiểm cho người lao động thi công công trình

- Đối tượng bảo hiểm theo Thông tư là trách nhiệm dân sự của nhà thầu đối với công nhân xây dựng đang thi công công trình. Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người.

- Mức phí bảo hiểm cụ thể được quy định tại Phục lục 9. Việc mua bảo hiểm phải thực hiện trước khi công nhân thực hiện công việc thi công trên công trường.

- Khi công nhân thi công bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì bên mua bảo hiểm phải báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Ngoài ra, phải thực hiện mọi biện pháp để hạn chế tổn thất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm.
 

na_pleiku

Thành viên mới
Tham gia
13/11/12
Bài viết
2
Điểm tích cực
2
Điểm thành tích
1
Liên quan đến thông tư này, mình có vấn đề muốn hỏi như sau, mong được các anh chị em chỉ giáo:
- Theo nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 “Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”, chương II, mục 1, điều 4, điểm 1b, các công trình đầu tư XD có ảnh hưởng lớn đến MT thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tại phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ MT, đánh giá MT chiến lược, đánh giá tác động MT và kế hoạch bảo vệ MT và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) thì STT20, nhóm các công trình về giao thông tất cả đối với đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III, đường sắt, đường sắt trên cao, từ 50Km trở lên đối với đường cấp IV miền núi phải có bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư XD. Tuy nhiên theo thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016, phụ lục 7 biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian XD, STT 4 Công trình giao thông, mục 4.1 đường bộ thì chỉ có phí bảo hiểm, mức khấu trừ của đường ô tô cao tốc, đường ô tô đường trong đô thị từ cấp I trở lên, đường cấp IV miền núi từ 50Km trở lên. Vậy tôi xin hỏi, đường ô tô, đường trong đô thị cấp II, cấp III có thuộc danh mục phải có bảo hiểm bắt buộc hay không, và mức phí, phụ phí, mức khấu trừ bảo hiểm là bao nhiêu.
 

amhere

Thành viên có triển vọng
Tham gia
25/10/09
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
3
Tuổi
33
Theo ngu ý của mình thì không phải đóng bảo hiểm. Ngu ý của mình nghĩ, đường cấp I trở lên là đường xịn, nhiều người nhòm ngó nên phải đóng bảo hiểm để chắc ăn. Đường cấp IV (50km) trở lên thì đầy nguy hiểm và dù là đường cấp IV nhưng chi phí thi công có lẽ sẽ cao vì quá khó khăn cho thi công, dễ xảy ra chuyện. Cấp I giống như là cậu ấm nhà đại gia, được bao che, che chở dìu dắt. Cấp IV 50km giống như trợ cấp thất nghiệp, nếu không làm đàng hoàng dễ nảy sinh uất ức.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top