Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về cung cấp, đăng tải thông tin về ĐT và LCNT qua mạng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.259
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về ĐT và LCNT qua mạng

Ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2015
Thông tư số 07 có phạm vi điều chỉnh như sau:

1. Thông tư này quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, bao gồm các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

2. Thông tư này quy định việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu..."

Các CĐT, các BMT chú ý về các thông tin cung cấp để đăng tải và chi phí cần thiết để được đăng tải. Đặc biệt là quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Nhà thầu cần chú thêm về lộ trình thực hiện đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: "Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu".
Mời các đồng nghiệp cùng nghiên cứu trao đổi thêm.
 

File đính kèm


Top