Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.187
Điểm tích cực
6.390
Điểm thành tích
113
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 20/07/2020 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/07/2020 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. 04 Thông tư bị sửa đổi đó là:
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

1. Một số nội dung chính sửa đổi Thông tư số 09/2019/TT-BXD:
- Nội dung chi phí Khác trong Tổng mức đầu tư xây dựng
- Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng
- Quy định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
- Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng
- Giá gói thầu xây dựng
- Sử dụng chi phí dự phòng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng khi thực hiện hợp đồng xây dựng trong phạm vi chi phí dự phòng đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt khi xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng.
- Bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục số 2, 3, 9 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

2. Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD (có phụ lục kèm theo)

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về giá ca máy và thiết bị thi công sửa đổi:
- Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình.
- Sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung phụ lục số liệu xác định giá ca máy

4. Sửa đổi nội dung Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

5. Điều khoản thi hành
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top